MSP® Foundation

MSP Foundation er et intensivt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om MSP-metoden og at gøre dig i stand til at bestå MSP Foundation eksamen.

Kursusmål

 • Indsigt i og forståelse for MSP-metoden
 • Indgående kendskab til best practice
 • At bestå MSP Foundation eksamen
 • At give kursisterne et vidensfundament, der kan bruges til at bestå Practitioner eksamen

Kursusudbytte

Når du deltager på MSP Foundation kurset får du en detaljeret viden om MSP-metoden. Du får også viden om principperne og flowet i et program, samt mulighed for, med brug af øvelser, at afprøve dine færdigheder med metoden. Ved beståelse af eksamen opnår du en MSP Foundation certificering.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker et grundlæggende kendskab til MSP-metoden og enten som individ eller organisation, ønsker en kontrolleret tilgang til programledelse og programhåndtering. Du er involveret i programmer som f.eks. programleder, programmedarbejder eller erfaren projektleder.

Deltagerforudsætninger

Kurset har fokus på forståelse for procesorienteret programledelse med MSP-metoden og det vil være en fordel hvis du har erfaring med praktisk arbejde indenfor program- eller projektledelse.

Kursusforberedelse

Du vil modtage MSP-manualen samt et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursusstart. Forberedelseshæftet består af opgaver, samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket forventes at tage ca. 20 timer.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksaminer.

Eksamen

Kurset afsluttes med en Foundation eksamen, der består 75 multiple choice spørgsmål, som du har 60 minutter til at besvare. For at bestå skal du have 35 spørgsmål rigtigt besvaret. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.

MSP Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til dig om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Kursusindhold

Introduktion til MSP og definering af et program og de basis komponenter, der udgør et MSP-program

MSP-principperne

 • Overblik over de 7 principper, der udgør fundamentet for MSP-metoden samt hvordan principperne bruges undervejs i programmets livscyklus

MSP-temaerne

 • Overblik over de 9 ledelsestemaer i MSP-metoden samt, hvordan hvert tema understøtter programmer, risici og kvalitetssikring.

MSP-livscyklus

 • En gennemgang af de stadier der er i et program

MSP Foundation eksamensforberedelse

 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i MSP-manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamener og feedback på disse

Undervisere og sprog

Underviserene bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

MSP® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. MSP® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Prisen indeholder

 • Officiel MSP-manual
 • MSP Foundation forberedelseshæfte (på engelsk)
 • Adgang til MSP materiale online (på engelsk)
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk under kurset
 • MSP Foundation eksamen
 • Forplejning under kurset