MSP® Practitioner

MSP Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig udvidet viden om MSP-metoden og at gøre dig i stand til at bestå MSP Practitioner eksamen.

Kursusmål

 • Forståelse af MSP-metodens tilgang ved at bygge på kursisternes egne erfaringer og viden indenfor forandringsprocesser
 • Forståelse for hvorledes MSP kan tilføres til egne omgivelser samt gennemførelse af praktiske øvelser
 • Opnå en respekteret og internationalt anerkendt programledelses certificering
 • At give kursisterne et vidensfundament, der kan benyttes til at bestå Advanced Practitioner eksamen

Kursusudbytte

Kurset giver dig en detaljeret viden og indsigt i MSP-metoden inklusiv den dokumentation, der skal produceres under et programs livscyklus. Dette kursus giver efter bestået eksamen akkreditering som Managing Successful Programmes Practitioner.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker et indgående kendskab til MSP-metoden og som ønsker at arbejde med styring af programmer. Du er typisk involveret som programleder, programmedarbejde projektchef og er erfaren projektleder.

Hvis du er senior beslutningstager, programejer, forandringsagent  eller arbejder med forandringsledelse vil du også have gavn af kurset. Du kan også være projektleder, der vil videreudvikle dine færdigheder og skabe et fundament for et yderligere karrieretrin.

Deltagerforudsætninger

Kurset er for dig som allerede har bestået MSP Foundation eksamen, inden du kan gennemføre Practitioner eksamen.

Kursusforberedelse

Du vil modtage et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursusstart. Forberedelseshæftet består af opgaver, samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået case og forberedelseshæftet, hvilket forventes at tage ca. 20 timer.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er den første kursus dag kl. 9.00-17.30 og den sidste dag kl. 9.00-16.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Eksamen

Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. Eksamen varer 2½ time og er baseret på en case der skal afprøve din forståelse af principperne i metoden. Eksamen består af 8 spørgsmål, der tilsammen giver 80 point og for at bestå skal minimum 40 points opnås. Det er tilladt at medbringe MSP-manualen til eksamen.

MSP Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. Underviseren skal foretage denne vurdering på selve kurset iht. eksamensinstituttets retningslinjer.

Eksamensinstituttet retter opgaverne, og der går ca. 2 arbejdsdage, før du modtager dit endelige resultat. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt pr. mail.

Kursusindhold

 • MSP-principperne Overblik over de 7 principper,der udgør fundamentet for MSP-metoden samt hvordan principperne bruges undervejs i programmets livscyklus
 • MSP-temaerne Overblik over de 9 ledelsestemaer i MSP-metoden samt, hvordan hvert tema understøtter programmer, risici og kvalitetssikring
 • MSP-livscyklus En gennemgang af de stadier der er i et program
 • MSP Practitioner eksamensforberedelse Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i MSP-manualen. Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener og feedback på disse

Undervisere og sprog

Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

MSP® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. MSP® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Prisen indeholder

 • MSP Practitioner forberedelseshæfte (på engelsk)
 • MSP Practitioner eksamen
 • Fyldestgørende kursusmateriale som kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • Frokost, the og kaffe under kursus