Major incident management

Major incident management

Lær at styre gennem major incidents i praksis 

Formål

På dette kursus lærer du at implementere major incident management processen samt udfylde rollen som major incident manager. Du lærer best practice for major incident management/situation management, og afprøver processen på egen krop i en war-room case.

Deltagere

Kurset henvender sig til nuværende og kommende major incident managers samt ledere og IT professionelle, som indgår i den daglige fejlløsning.

Kort sagt IT personale som involveres – eller kan blive involveret – i forbindelse med major incidents

Udbytte

Efter afsluttet kursus vil du bl.a. kunne:

 • Definere, hvad et major incident er, og hvad der igangsætter processen
 • Designe en major incident management process med aktivitetsbeskrivelser
 • Definere KPI’er og udføre rapportering under og efter major incidents
 • Udarbejde relevante kommunikationsværktøjer i forbindelse med major incidents
 • Udarbejde rolle-/ansvarsbeskrivelse for en major incident manager
 • Udarbejde nødvendige styringsdokumenter til major incident management processen, herunder templates for kommunikation samt etablering aktionsplan og opfølgning på aktiviteter.
 • Definere en proces policy til overordnet styring af major incident management processen
 • Facilitere et major incident review

Forudsætninger

Der er ingen formelle forudsætninger for kurset, men det forventes, at du har en generel viden om IT og forståelse for deres egen forretning i major incident.

Form

Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og casebaseret gruppearbejde. Undervisningen foregår på dansk med danske materialer. Der vil være praktiske øvelser (war room training), så deltagerne får øvet aktiviteterne i løbet af et major incident.

Eksamen

Du kan blive certificeret gennem en eksamen

 • 1 times varighed.
 • Multiple-choice opgave med 40 spørgsmål på dansk.
 • Beståelseskriterie: 65%.
 • Pris: kr. 2.050,- (ikke inkl. i kursusprisen)
  Du tilmeldes automatisk eksamen ved kursustilmelding, såfremt du ikke ønsker dette, bedes du gøre os opmærksomme på det.

Bemærk, dette kursus afholdes i samarbejde med Westergaard.