Managing Benefits Foundation™

På kurset vil du få mulighed for at arbejde med Best Practice til bl.a. identificering af gevinster fra portefølje- til projektniveau samt den naturlige livscyklus for arbejdet med gevinstrealisering.

Managing Benefits – gevinstrealisering – er en internationalt anerkendt certificering afstemt med bl.a. PRINCE2® og MSP® metoderne.

Gevinster er et kerneelement i projekt- og programledelse, da de ønskede gevinster udgør selve begrundelsen for at investere i initiativer til forandring. Kurset giver dig som er projekt- og programleder, ejer eller sponsor af et projekt eller program vejledning om de principper, praksisser og teknikker, som løfter fokus fra projektets eller programmets leverancer til at styre og realisere de ønskede gevinster, som støtter op om organisationens strategi og målsætninger.

Managing Benefits kurset er opbygget i nøje overensstemmelse med eksisterende Best Practices indenfor projekt-, program- og porteføljeledelse; PRINCE2®, MSP®, P3O® og MoP®. Kurset går i dybden med gevinstrealisering,  samler erfaringer og eksempler i én samlet pakke samt uddyber udvalgte praksisser og teknikker med henblik på at opnå den optimale gevinstrealisering.

Kursusmål

Kurset er designet til at give deltagerne fyldestgørende forståelse af de principper, teknikker og praksisser, der understøtter effektiv gevinstrealisering:  

 • Indblik i de principper, som vellykkede tilgange til gevinstrealisering er baseret på
 • Forståelse af barrierer for en effektiv gevinstrealisering samt de centrale karakteristika ved en vellykket indsats
 • Viden om relevante teknikker og deres anvendelse.
 • Bestået Managing Benefits Foundation eksamen

Udbytte

Dette 3-dags kursus giver dig grundig viden om gevinstrealisering, herunder:

 • Professionelle kompetencer indenfor gevinstrealisering
 • Forståelse for hvordan gevinstrealisering kan bidrage til en mere optimal sammensætning af porteføljen
 • Færdigheder i at definere realistiske gevinster samt udarbejde business cases, der adresserer forretningsbehov og målsætninger
 • Viden om vejen til at adoptere omkostningseffektive teknikker og praksisser
 • Indblik i opbygning af en struktur til måling af succes og gevinster

Akkrediteret kursus

Alle undervisere og materialer er akkrediteret af APMG. Der undervises af en dansk eller en engelsk underviser med materialer og eksamen på engelsk.

Deltagerprofil

Ledere og andre med ansvar for at sikre realisering af gevinster ved forandringsinitiativer. Senior forandringsledere, strategiske planlæggere, projekt-, program-, og porteføljeledere samt koordinerende stabsmedarbejdere.

Deltagerforudsætninger

Det anbefales, at du har nogen erfaring eller har været involveret i gevinstrealisering portefølje-, projekt- eller programledelse.

Kursusforberedelse

Der kan forventes ca. 20 timers forberedelse.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er alle tre kursusdage kl. 9.00-17.00.

Undervisningen veksler imellem gennemgang af teori, dialog og øvelser, hvor de lærte værktøjer sættes i spil.

Kursusindhold

Overblik over gevinstrealisering

 • Definitioner, centrale begreber og teknikker
 • Udbredte misforståelser som hæmmer en effektiv gevinstrealisering

Benefits management principles and practices

 • 7 grundlæggende principper for gevinstrealisering
 • 5 praksisser i en livscyklus for gevinstrealisering
 • Eksempler på anvendelse af principper og praksisser

Vejledning om implementering af principper og praksisser

 • Identificering og realisering af gevinster i praksis
 • Gevinstrealisering på såvel porteføljeniveau som individuelt projekt- eller programniveau
 • Identificering gevinster, som skal drive forretningens målsætninger
 • Tilgange til at implementere effektive praksisser for gevinstrealisering samt understøtte fremdrift
 • Årsagerne til arbejdet med gevinstrealisering

Managing Benefits Foundation eksamen

40 minutter, 50 multiple-choice spørgsmål, hvor der kræves 25 point eller mere for at bestå (50%). Ingen hjælpemidler.

Undervisere og sprog

Kurset afholdes med engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting