MoP® Practitioner

Dette intensive Management of Portfolios (MoP) Practioner kursus giver dig en detaljeret forklaring af alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer.

Den udforsker de gældende principper for Best Practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljestyring.

MoP manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser.

Ved beståelse af eksamen opnår du en MoP Practitioner certificering.

Kurset afholdes med dansk underviser samt engelsk manual og eksamen. 

Kursusmål

 • Forstå forbindelsen mellem porteføljestyring og dets bidrag til organisatoriske forandringer
 • Overblik over  hvordan porteføljestyring knytter an til program-, projekt- og forandringsledelse
 • Forstå gevinsterne ved at anvende porteføljestyring
 • Indblik i hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling relevant information på tværs af organisationen
 • Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
 • Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
 • Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
 • Bestå MoP Practitioner eksamen

Kursusudbytte

Deltagelse i MoP Practitioner kurset vil give dig detaljeret viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du lærer teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også få en forståelse af, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer  og kommunikation anvendes i porteføljestyring regi.

Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper. Du er leder med en kobling til det strategisk niveau, varetager en ledelsessupport-funktion eller er en del af en support-funktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljestyring som disciplin.

Deltagerforudsætninger 

Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.

Kursusforberedelse 

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage et forberedelseshæfte med læsevejledning og øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er begge dage kl. 9.00-16.00. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.  

Eksamen

Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. Eksamen varer 3 timer og er baseret på en case der skal afprøve din forståelse af principperne i metoden. Eksamen består af 4 hovedspørgsmål med underspørgsmål, der tilsammen giver 80 point, og for at bestå skal minimum 40 points opnås. Det er tilladt at medbringe MoP manualen til eksamen. 

MoP Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. 

Underviseren skal foretage denne vurdering på selve kurset iht. Eksamensinstituttets retningslinjer.

Eksamensinstituttet retter din eksamen og giver dig direkte besked, når dit resultat og e-certifikat (ved bestået eksamen) er klar, dog senest 2 uger efter kurset. 

Kursusindhold 

 • Omfang og formål med porteføljestyring, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
 • Fordele ved at anvende porteføljestyring
 • Konteksten inden for hvilken porteføljestyring opererer
 • Principperne som vellykket porteføljestyring er baseret på
 • Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljestyringen fungerer tilfredsstillende
 • Formålet med porteføljestyring, definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
 • Formål og indhold af porteføljedokumentation
 • Roller og ansvar indenfor porteføljestyring
 • MoP Practitioner eksamensforberedelse
 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ifht. nøgleområder i MoP manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamen

Underviser og sprog

Underviserne bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder

 • MoP forberedelseshæfte (på engelsk)
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • MoP Practitioner eksamen
 • Frokost, the og kaffe under kurset

MoP® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. MoP® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.