MoP® Foundation & Practitioner

MoP leverer alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer.

MoP indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, samt et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Kurset udforsker de gældende principper for Best Practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljestyring. Kurset vil desuden skabe grundlag for dine vellykkede MoP Foundation & Practitioner eksamener.

Kursusmål

 • Forstå forbindelsen mellem porteføljestyring og dets bidrag til organisatoriske forandringer
 • Overblik over  hvordan porteføljestyring knytter an til program-, projekt- og forandringsledelse
 • Forstå gevinsterne ved at anvende porteføljestyring
 • Indblik i hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling relevant information på tværs af organisationen
 • Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
 • Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
 • Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
 • Bestå MoP Foundation og MoP Practitioner eksamenerne

Kursusudbytte

Deltagelse i MoP kurset vil give dig omfattende viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du lærer teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du opnår ligeledes forståelse af, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer  og kommunikation anvendes i porteføljestyring regi.

Deltagerprofil

Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper. Du er leder med en kobling til det strategisk niveau, varetager en ledelsessupport-funktion eller er en del af en support-funktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljestyring.

Deltagerforudsætninger

Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.

Kursusforberedelse

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage MoP-manualen samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset afholdes kl. 9.00 til 16.00 Dag 1-4 og kl. 9.00-12.00 på Dag 5. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

På Dag 3 afholdes Foundation eksamen af 40 minutters varighed. Eksamen består af 50 multiple choice spørgsmål, hvoraf du skal have minimum 25 rigtige spørgsmål. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Skulle du mod forventning ikke bestå Foundation eksamen, vil du få mulighed for at tage en re-eksamen samme dag.

Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. Eksamen varer 3 timer og består af 4 spørgsmål med underspørgsmål. Det er muligt at opnå 80 point, og du skal opnå 40 point for at bestå.

Der vil være aftenarbejde på kurset.

Kursusindhold

 • Omfang og formål med porteføljestyring, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
 • Fordele ved at anvende porteføljestyring
 • Konteksten inden for hvilken porteføljestyring opererer
 • Principperne som vellykket porteføljestyring er baseret på
 • Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljestyringen fungerer tilfredsstillende
 • Formålet med porteføljestyring, definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
 • Formål og indhold af porteføljedokumentation
 • Roller og ansvar indenfor porteføljestyring
 • MoP Foundation og Practitioner eksamensforberedelse
 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ifht. nøgleområder i MoP manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamener

Undervisere

Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af PeopleCert.

Kurset afholdes med engelsk materiale og engelsk eksamen.

MoP® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. MoP® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Prisen indeholder

 • Officiel MoP-manual 
 • MoP Foundation forberedelseshæfte (på engelsk) 
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset 
 • MoP Foundation og Practitioner eksamener 
 • Frokost, the og kaffe under kurset