P3O® Foundation

P3O® Foundation – Portefølje-, Program- og Projektkontor

Dette kursus giver dig viden om tilgange og praktiske værktøjer til samt rådgivning om etablering af en effektiv funktion til support, kvalitetssikring og strategisk planlægning i en organisation.

Kurset er baseret på den anerkendte best practice vejledning "Portfolio, Programme and Project Offices - P3O" for organisationer, der ønsker at styrke realiseringen af deres strategiske målsætninger. Kurset vil sætte dig i stand til at definere en supportstruktur og vurdere din organisations P3O modenhed.

Kursusmål

 • Kende forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer – herunder program-, projekt- og risikostyring
 • Opnå indblik i samspillet mellem den forretningsmæssig drift og forandringsprocesser samt hvordan disse kan bidrage til at realisere strategiske målsætninger
 • Opnå kendskab til den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governance strukturer samt faktorer til skalering af et P3O-”kontor”
 • Forstå hvordan en organisations P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
 • Forstå best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter, der varetages af P3Oer samt hvordan P3O'er kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer.
 • Forberede og bestå P3O Founation eksamen

Kursusudbytte

Med dette kursus vil du blive i stand til at udvikle strategier til at håndtere de spørgsmål, der ofte udfordrer ledere og medarbejdere, der er involveret i styringen af såvel driften som forandringsprocesser i en organisation:  ”Er det de rette forandringer, vi foretager?”; ”hvad er det forretningsmæssige udbytte af forandringerne?” og ”gennemfører vi forandringerne på en god og vellykket måde?”

Deltagerprofil

Kurset er relevant for dig, der har ledelsesmæssigt ansvar for din organisations initiativer til forandring. Du deltager i organisationens strategiske/forretningsmæssige planlægning, porteføljeledelse eller øverste ledelse. Du kan også have fordel af kurset som leder eller medarbejder i et program- eller projektkontor.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset forløber alle dage kl. 9.00-17.30. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem praktiske øvelser og gennemgang af teori.

Kurset afsluttes med en Foundation eksamen, der består af en 40-minutters multiple choice eksamen med 50 spørgsmål. Du skal have 30 rigtige svar for at bestå. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen og vil efterfølgende få tilsendt dit certifikat.

Kursusforberedelse

Du vil modtage P3O-manualen og et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursus-start. Forberedelseshæftet består af opgaver og henvisninger til de sider, du bør læse i manualen. Vi anbefaler, at du bruger 15-20 timer på at gennemgå forberedelseshæftet inden kurset.

Undervisere

Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af APM Group.  

Kurset afholdes på engelsk med engelsk materiale og engelsk eksamen, i samarbejde med Peak Consulting Group. 

Prisen indeholder

 • Den officielle P3O manual: Portfolio, Programme and Project Offices - P3O
 • P3O Forberedelseshæfte
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • Frokost, the og kaffe under kurset

Komplementerende kurser

 • P3O Practitioner
 • PRINCE2 Foundation og Practitioner
 • MSP (Managing Succesful Programmes) Briefing
 • MSP Foundation
 • M_o_R® Foundation
 • Benefit Management
Læs mere

Kursusindhold

Styre forretningen; forandre forretningen;

 • Organisatoriske tilgange til forandring via portefølje-, program- og projektledelse.
 • Styring af forretningsmæssige forandringer i forhold til drift og stabil produktion

Komponenter i portefølje- program- og projektkontorer

 • En overordnet model for en P3O-organisation.
 • Forskellige måder at implementere P3O komponenter med henblik på at realisere værdi

Business Casen for et P3O; hvorfor gøre tingene anderledes – hvordan sælger vi ideen?

 • Hvordan en vellykket implementering af P3O tilfører værdi til organisationen.
 • Forskellige interessenters og brugeres interesser i P3O ydelser.
 • Principper for måling af P3Oers præstationer og udviklingen af relevante KPIer

Design og tilpasning af dit P3O;

 • Oprettelse af et P3O samt faktorer, du bør overveje, når du designer din egen ”model”.
 • Organisatoriske styringselementer – rapportering, ejerskab og organisatorisk placering af et P3O.

Implementering af et P3O; 

 • Implementering af P3O som et program; kerneaktiviteter; anvendelse af et ”Blueprint”.
 • Vejledning om oprettelse af midlertidige P3Oer (f.eks. for selvstændige programmer eller projekter)

Best practice værktøjer og teknikker;

 • Værktøjer til at sikre og understøtte, at et P3O bidrager til samarbejde og organisatorisk integration.
 • Management dashboards, videnledelse og forretningens procesdiagrammer. 

Organisation; ansvarsområder, roller og styringselementer for et effektivt P3O;

 • Undersøge hvilke roller, der er behov for; ledelse samt faglige og administrative roller
 • Definering af centrale leder-, fag-, og administrative roller; færdigheder og kompetencer
Luk kursusmateriale