PRINCE2® Foundation & Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig omfattende viden om PRINCE2-metoden og at gøre dig i stand til at bestå PRINCE2 Foundation og Practitioner eksamen. 

Kursusmål

 • Opnå indsigt i og forståelse af PRINCE2-metoden
 • Relatere PRINCE2-principper, -processer og temaer til et projektscenarie
 • Udvikle grundig forståelse af Best Practice Projektledelse gennem brug af PRINCE2 metoden
 • Bestå Foundation og Practitioner eksamen

Kursusudbytte

Når du deltager på PRINCE2 Foundation og Practitioner kurset får du en dybdegående viden om PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale i det at køre projekter efter denne metode. Ved beståelse af eksamen opnår du en PRINCE2 Practitioner certificering.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker kendskab til PRINCE2-metoden, og enten som individ eller organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.

Deltagerforudsætninger

Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde med PRINCE2-metoden.

Kursusforberedelse

Du vil modtage en PRINCE2-manual samt forberedelseshæfte inkl. med øvelser og Practitioner prøveeksamen ca. 3 uger inden kursusstart. Forberedelseshæftet indeholder også henvisninger til de sider, du som min. bør læse i manualen. Vi anbefaler ca. 20 timers forberedelse inden kurset.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 5-dages intensivt kursus uden overnatning. Dag 1-4 undervises kl. 9.00-17.00. Dag 5 undervises kl. 9.00-12.00. Efter frokost afholdes Practitioner eksamen kl. 13:00-15:30 og kurset sluttes senest kl. 16.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.  

På Dag 3 gennemføres Foundation eksamen kl. 16.00-17.00. Foundation eksamen består af 75 multiple choice spørgsmål hvoraf de 5 er prøvespørgsmål og ikke tæller med i den samlede score. For at bestå skal du have 35 af de resterende 70 spørgsmål rigtigt besvaret.   

Det er ikke tilladt at medbringe PRINCE2 manualen eller andre hjælpemidler. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Skulle du mod forventning ikke bestå Foundation eksamen på 3. dagen, har du mulighed for at tage en re-eksamen samme dag. 

PRINCE2 Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til dig om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Den afsluttende Practitioner eksamen (Dag 5) varer 2½ time og består af en case med bilag samt 8 spørgsmål med 10 underspørgsmål, der hver giver 1 point. Det er muligt at opnå 80 point, og du skal opnå 44 point (55%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe PRINCE2 manualen.   

PRINCE2 Practitioner eksamen afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Undervisere

Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af APM Group.  

Kurset afholdes på dansk med dansk materiale og dansk eksamen.

Udbydes i samarbejde med Peak Consulting Group, der som ATO er akkrediteret af PeopleCert.

Prisen indeholder

 • Officiel PRINCE2-manual
 • PRINCE2 forberedelseshæfte (engelsk eller dansk)
 • Adgang til PRINCE2-skabeloner og quizzer (på engelsk)
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset 
 • PRINCE2 Foundation eksamen
 • PRINCE2 Practitioner eksamen
 • Frokost, the og kaffe under kurset

 Komplementerende kurser

 • PRINCE2 for ledelsen
 • MSP® (Managing Successful Programmes) Briefing
 • MSP Foundation
 • IPMA Projektledelse
Læs mere

Kursusindhold

Introduktion til PRINCE2

 • Grundprincipperne i PRINCE2

Projekters livscyklus

 • Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at vurdere, om et projekt er levedygtigt

Initieringsfasen

 • Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at igangsætte et projekt

Efterfølgende leveringsfaser

 • Processer, temaer og dokumentation, der anvendes (iterativt) til at gennemføre de efterfølgende leveringsfaser

Sidste leveringsfase

 • Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at afslutte projektet og sikre overlevering til drift

PRINCE2 Foundation eksamensforberedelse

 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamener
Luk kursusmateriale