PRINCE2 Agile® Practitioner

PRINCE2 Agile kurset sætter fokus på hvordan du som projektleder kan kombinere PRINCE2 metodens struktur med fleksibiliteten i agile koncepter som Scrum og Kanban.

Kurset bygger videre på din PRINCE2 viden, så du bliver i stand til at levere en komplet og agil model for projektledelse.

Som professionel projektleder er din tid knap og kostbar. Derfor afholder vi kurset på 3 intensive undervisningsdage, inklusiv eksamen på Dag 3.

Kursusmål

 • Forstå formålet med og relevansen af at kombinere PRINCE2 med agile arbejdsmetoder
 • Anvende og tilpasse PRINCE2 principper, processer og ledelsesprodukter til en agil kontekst
 • Kende og forstå hvordan agile metoder kan anvendes inden for rammerne af et PRINCE2 projekt
 • Kunne evaluere PRINCE2 temaer i projekt fra et agilt perspektiv
 • Blive i stand til at fiksere og flex’e de seks præstationsmål i et projekt efter agile principper
 • Forberede PRINCE2 Agile Practitioner eksamen
 • Bestå PRINCE2 Agile Practitioner eksamen

Kursusudbytte

Efter kurset vil du være i stand til at anvende PRINCE2 metoden agilt i et virkeligt projekt. AXELOS påpeger imidlertid, at faktorer som din individuelle erfaring som projektleder, projektets kompleksitet og din organisations understøttelse af PRINCE2 Agile metoden har betydning for i hvor høj grad du i praksis kan styre PRINCE2 projekter agilt.

Ved bestået eksamen opnår du en PRINCE2 Agile Practitioner certificering.

Deltagerprofil

Du er projektleder og driver projekter efter PRINCE2-metoden eller arbejder med integration af projektledelse med drift. Kurset er ligeledes relevant hvis du har ansvar for ledelsesrapportering, projektsupport eller programstyring for projekter, der anvender en agil tilgang til leverancer.

Deltagerforudsætninger

Du skal have en certificering i PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Agile Foundation eller IPMA (D, C, B eller A), PMP eller CAPM for at tage PRINCE2 Agile eksamen.

Kursusforberedelse

Inden kursusstart (ca. 3 uger) vil du en forberedelsespakke inkl. 1 prøveeksamen samt en velkomstmail med al praktisk information. Vi anbefaler ca. 15-20 timers forberedelse inden kurset.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et kursus med 3 undervisningsdage inklusiv eksamen på Dag 3. Kurset afholdes uden overnatning. Der undervises alle dage kl. 9.00 til kl. 17.00.

Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset. Undervisningen veksler mellem teori og øvelser i praktisk kombination af PRINCE2 med agile metoder på forskellige projektscenarier i form af prøveeksaminer.

Den afsluttende PRINCE2 Agile eksamen varer 2½ time og består af en case med bilag samt 50 spørgsmål, der hver giver 1 point. Der er mulighed for at opnå 50 point, og du skal opnå 30 point (60%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe PRINCE2 Agile-manualen til eksamen (PRINCE2-manualen er ikke tilladt).

PRINCE2 eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Kursusindhold

 • Konsolidering af PRINCE2-viden og PRINCE2 strukturen i en agil kontekst, primært med udgangspunkt i de syv processer og deres anvendelse igennem projektets livscyklus
 • PRINCE2 principper og temaer samt deres anvendelse i løbet af et projekt perspektiveres i forhold til agile koncepter som Scrum og Kanban
 • Relatere principper, processer og temaer til et projektscenarie
 • PRINCE2 Agile eksamensforberedelse
 • Typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2 Agile manualen
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamener og feedback på disse
 • PRINCE2 Agile eksamen

Eksamensinstituttet retter eksamen og svaret foreligger efter ca. 2 arbejdsdage. Dit resultat og e-certifikat (ved bestået eksamen) udstedes direkte af eksamensinstituttet til dig.

Undervisere

Underviserene bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet.

Kurset afholdes med undervisning på dansk, med engelsk materiale og engelsk eksamen.

PRINCE2® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Prisen indeholder

 • PRINCE2 Agile selvstudiehæfte inkl. 1 prøveeksamen (på engelsk)
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • PRINCE2 Agile eksamen
 • Frokost, the og kaffe under kurset