PRINCE2® PRACTITIONER E-Learning

LÆR VERDENS FØRENDE PROJEKTMETODE, OG FÅ EN STRUKTURERET TILGANG TIL AT LEDE OG GENNEMFØRE PROJEKTER MED SUCCES

LÆR METODEN BAG SUCCESFULD PROJEKTLEDELSE

Med et online kursus i PRINCE2® Practitioner får du større evne til at anvende og tilpasse PRINCE2® til dine projekter. Efter kurset vil du i højere grad kunne involvere dig i projekter og kunne analysere og anvende tilgange, processer og procedurer, samt bidrage til at styre projekter succesfuldt i mål med reduceret risiko for overskredne deadlines og budgetter.

MÅLGRUPPE FOR KURSET 

 • Kurset er for alle der ønsker en brugbar metode til at planlægge, organisere og styre projekter fra A-Z PRINCE2® Foundation certificeret Projektkendskab er en fordel - det kan fx være gennem roller som: 
 • Styregruppemedlem
 • Projektleder
 • Projektdeltager
 • Teamleder

KURSISTENS UDBYTTE 

 • Styr på, hvordan du kan anvende PRINCE2®-metoden i forskellige typer projekter 
 • Øvelser i, hvordan du kan tilpasse metoden til konkrete projekter 
 • Større fokus på projekter, der leverer tydelige resultater 
 • Kompentencer til at identificere uhensigtsmæssige arbejdsgange og urealistiske projekter 
 • De nødvendige forkundskaber til at bestå certificeringseksamen i PRINCE2® Practitioner

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE

 • Projektdeltagere, teamledere og projektledere, der alle taler samme projektsprog og arbejder ud fra samme principper og processer, så projekternes succesrate stiger 
 • En kontrolleret og effektiv projektstyring, der reducerer fejl og urentable projekter 
 • Projekter der leverer det aftalte til tiden og inden for budget

FORUDSÆTNINGER

 • Du skal have bestået certificeringseksamen i PRINCE2® Foundation for at kunne tage certificering i PRINCE2® Practitioner. 
 • For at få mest muligt ud af kurset, er det en fordel at du har erfaring med at arbejde i projekter.

INKLUDERET I KURSET

 • Den officielle PRINCE2®-manual 
 • PRINCE2® Practitioner certificeringseksamen 
 • Læsevejledning til kurset 
 • Adgang til 23 e-læringsmoduler, quizzer og 2 testeksamener i 9 måneder
 • Mulighed for faglig sparring med en PRINCE2® instruktør, der giver sparring og vejledning i løbet af kurset 

PRINCE2® PRACTITIONER KAN KOMBINERES MED:

 • PRINCE2 Agile® Practitioner

ADAPTIV LÆRINGSPLATFORM - LÆR MERE OG HURTIGERE – LÆRING NÅR DU VIL, HVOR DU VIL

Med Adaptive Learning lærer du hurtigere, da elæringen hurtigt tilpasses dit niveau for viden og starter derfra. E-læringen er bygget på Artificial Intelligence, hvor systemet tilpasser sig din måde at lære på, hvilket sikrer en mere effektiv og individuel læring.

Uanset om du allerede besidder et vist kendskab eller om du er helt ny, så er der bevis for, at du med Adaptive Learning lærer hurtigere og opnår en høj læringseffekt. Faktisk kan du reducere dit tidsforbrug på e-læringen med op til 50% - du trænes nemlig kun i dét, du har brug for at lære. 

PRINCE2® Foundation e-læringen kan du tilgå fra alle platforme - computer, tablets og smartphones. Du kan med andre ord "lære når du vil, hvor du vil".

UK-versionen frigives i sept. 2020.