PRINCE2® AGILE PRACTITIONER E-Learning

LÆR AT KOMBINERE AGILE METODER SOM SCRUM, KANBAN OG LEAN STARTUP MED VERDENS FØRENDE PROJEKTMETODE, PRINCE2®

MÅLGRUPPE FOR KURSET 

 • Kurset henvender sig til projektledere, projektdirektører, delprojektledere, styregruppemedlemmer, projektkontor-ansvarlige og andre, som:
 • Bruger traditionel projektledelse 
 • Gerne vil have kendskab til de mest udbredte agile metoder 
 • Vil sætte agil projektledelse ind i en kendt referenceramme 
 • Oplever stigende kompleksitet i projektopgaverne 
 • Oplever lav tilslutning til den eksisterende projektmodel
 • Agile metoder er særligt egnede i vidensarbejde, som f.eks. produkt- og konceptudvikling, marketing, forskning og analyse - kort sagt alt arbejde, der involverer problemløsning.

KURSISTENS UDBYTTE 

 • Du lærer om de mest udbredte agile metoder som Scrum, Kanban og Lean Setup, og hvordan du bruger dem i PRINCE2®-projekter 
 • Du får værktøjer til at gøre dine projekter mere effektive samtidigt med, at du bevarer overblik og styring Du bliver i stand til at levere mere værdi med færre ressourcer 
 • Du bliver PRINCE2 Agile® Practitioner - den førende internationale certificering i agil projektledelse

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE

 • Muligheden for at arbejde agilt inden for en velkendt PRINCE2®-ramme 
 • Viden, forståelse og et fælles projektsprog for agile spillere 
 • En model for projekter, der leverer forretningsværdi hurtigt og kontinuerligt med færre ressourcer
 • Øget trivsel, kreativitet og produktivitet 
 • Projekter til tiden og indenfor budget

FORUDSÆTNINGER

 • For at opnå certificeringen i PRINCE2 Agile® Practitioner skal du tidligere have opnået en af følgende certificeringer: 
 • PRINCE2® Foundation 
 • Project Management Professional (MPM) 
 • Certifies Associate in Project Management (CAMP) 
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director) 
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager) 
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager) 
 • IPMA Level D® (Certifies Project Management Associate) 
 • For at få mest ud af kurset er det nødvendigt, at du har kendskab til PRINCE2®-metoden.

INKLUDERET I KURSET

 • Den originale PRINCE2® Agile-manual 
 • Adgang til 28 e-læringsmoduler, quizzer og 2 testeksamener i 9 måneder 
 • Læsevejledning til kurset 
 • Mulighed for faglig sparring med en PRINCE2 Agile®-instruktør, der giver sparring og vejledning i løbet af kurset PRINCE2 Agile® Practitionercertificeringseksamen

KURSUSPROGRAM

LEKTION 1-6 | DET AGILE LANDSKAB 

Du får en introduktion til PRINCE2 Agile®, hvem metoden er mest velegnet til, og i hvilken situation den giver mest værdi. De første lektioner handler om forskellen på projekter og daglig drift. Du får et overblik over baggrunden for agile metoder, agil adfærd, koncepter og teknikker, kravhåndtering og projektorganisering.

Du gennemgår bl.a.:

 • Introduktion til PRINCE2 Agile® 
 • Projekter og daglig drift 
 • Overblik over agile idéer og principper 
 • Hvorfor og hvornår man bør bruge PRINCE2 Agile®? 
 • Overblik over PRINCE2 Agile®-rejsen - fra idé til projektafslutning 
 • PRINCE2®-metoden i kombination med agile tilgange PRINCE2®-tolerancer i et agilt projekt og de fordele, det giver

LEKTION 7-23 | AGIL TILPASNING AF PRINCE2®METODEN

Du får en specifik og detaljeret vejledning i agil tilpasning for hver af PRINCE2's principper, temaer, processer, ledelsesprodukter og roller. Du lærer at identificere potentielle konflikter mellem PRINCE2®-metoden og agile tilgange og får specifikke teknikker til at håndtere dem i dit agile projekt.

LEKTION 24-28 | AGILE FOKUSOMRÅDE

Et agilt projekt adskiller sig på flere væsentlige områder fra et traditionelt projekt. PRINCE2 Agile® adresserer derfor en række fokusområder, som skal håndteres og tilpasses med ekstra varsomhed, så man kan få den fulde værdi ud af en agil tilgang.

ADAPTIV LÆRINGSPLATFORM - LÆR MERE OG HURTIGERE – LÆRING NÅR DU VIL, HVOR DU VIL

Med Adaptive Learning lærer du hurtigere, da elæringen hurtigt tilpasses dit niveau for viden og starter derfra. E-læringen er bygget på Artificial Intelligence, hvor systemet tilpasser sig din måde at lære på, hvilket sikrer en mere effektiv og individuel læring.

Uanset om du allerede besidder et vist kendskab eller om du er helt ny, så er der bevis for, at du med Adaptive Learning lærer hurtigere og opnår en høj læringseffekt. Faktisk kan du reducere dit tidsforbrug på e-læringen med op til 50% - du trænes nemlig kun i dét, du har brug for at lære. 

PRINCE2® Foundation e-læringen kan du tilgå fra alle platforme - computer, tablets og smartphones. Du kan med andre ord "lære når du vil, hvor du vil".

UK versionen frigives i sept. 2020.