Præsentationsteknik - 3 dage

Kurset i Præsentationsteknik er for dig, der vil styrke din formidlingsevne og gennemslagskraft.

Udbytte – Du styrker din:

 • Gennemslagskraft og formidlingsevne.
 • Selvtillid og evne til at formindske nervøsiteten.
 • Evne til at bruge teknikker og redskaber.
 • Præsentationsteknik og evne til at holde den røde tråd.
 • Evne til at skabe god kontakt med tilhørerne.
 • Mulighed for at bruge egne stærke sider.
 • Motivation til større formidlingsopgaver.

Indhold på 3-dags Præsentationsteknik:

 • Forberedelse af præsentationer.
 • Metoder til at håndtere nervøsitet.
 • Strukturer til forskellige situationer.
 • Effektfulde indledninger og afslutninger.
 • Manuskriptuafhængighed og husketeknik.
 • Forskellige formidlingsniveauers betydning.
 • Kropssprogets betydning.
 • Skabe engagement hos tilhørerne.
 • Dynamisk kontakt med tilhørerne.
 • Håndtering af vanskelige tilhørere.
 • Brug af PowerPoint, OH, flip-over og whiteboard.
 • Træning i præsentationsteknik gennem forskellige øvelser.

Form:

Kurset i præsentationsteknik gennemføres som en vekselvirkning mellem korte oplæg og træning gennem praktiske øvelser. Du bliver præsenteret for forskellige teknikker og redskaber og kan vælge, hvilke der er mest brugbare for dig i dine arbejdssituationer. Du vil blive optaget på DVD, så du senere kan se din egen præsentation og feedbacken på den.

Kursusindhold

 • Selvtillid: Hvad kan jeg gøre ved min nervøsitet? Hvordan sænker jeg presset?
 • Gennemslagskraft: Hvordan får jeg mere gennemslagskraft? Hvordan bliver jeg mere effektiv?
 • Forberedelse: Hvordan kan jeg spare tid? Hvad er det vigtigste i forberedelsen?
 • Kropssprog: Hvordan skal jeg gebærde mig? Er der nogle ting, jeg skal passe på med kropssproget?
 • Struktur: Hvordan laver jeg en logisk og letforståelig opbygning? Hvilke strukturer passer til hvilke situationer?
 • Teknikker: Hvilke værktøjer kan jeg benytte og hvornår? Hvilke teknikker passer til mig?
 • Dialog: Hvordan skaber jeg en god dialog? Hvilken form for dialog skal jeg indgå i hvornår?
 • Mind-map: Hvordan kan jeg forberede mig hurtigere? Hvordan bruger jeg hjernens naturlige ressourcer bedre?
 • Præsentationsniveauer: Hvilke niveauer kan jeg formidle på? På hvilket formidlingsniveau får jeg præsenteret mit budskab mest effektivt?
 • Avanceret formidling: Hvordan anvende billeder, lyd, tekst og billedsprog? Hvilke enkle, men avancerede virkemidler giver gennemslagskraft?
 • Tid: Hvad kan jeg gøre for ikke at overskride den afsatte tid? Hvad gør jeg, hvis jeg ryger ud ad en tangent? Hvordan kommer jeg tilbage?
 • Vanskelige deltagere/tilhørere: Hvordan håndterer jeg vanskelige deltagere? Hvordan undgår jeg at blive hylet ud af den eller komme ud på et sidespor?
 • Motivation: Hvordan skaber jeg engagement og nysgerrighed hos tilhørerne? Hvordan får jeg mit budskab ud på en spændende måde?
 • Kontakt: Hvordan skaber jeg en god kontakt med tilhørerne? Hvordan får jeg opbygget en positiv relation til tilhørerne?
 • Manuskript-uafhængighed: Hvordan undgår jeg at læse op af mit manuskript? Hvordan kan jeg lære at bruge en effektiv husketeknik?