Personlig planlægning og stresshåndtering

Dette kursus er for dig, der ønsker at blive bedre til at planlægge og udnytte egne ressourcer mere målrettet.Og som gerne vil forebygge stress ved selv at tage styringen over egne arbejdsopgaver.

Kurset er også for ledere, der ønsker at forebygge og bekæmpe stress hos deres medarbejdere. Kurset henvender sig ikke til dig, der er sygemeldt på grund af stress.

Udbytte:

 • At blive bedre til at håndtere og forebygge stress.
 • At realisere egne ressourcer og sætte mål for eget arbejde.
 • At skabe overensstemmelse mellem arbejdspladsens og egne ønsker.
 • At prioritere og planlægge realistisk.
 • At sige til og fra – og blive respekteret for det!
 • At få mere indflydelse, tage initiativ og sætte grænser.
 • At vurdere hvilke opgaver, der er værdiskabende, og hvilke der er tidsrøvere.
 • At skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.
 • At øge arbejdslivskvaliteten.

Indhold på Personlig planlægning og stresshåndtering:

 • Hvad er stress? Hvordan opstår det? Stresssymptomer. Hvem er i farezonen?
 • Hvad kan jeg planlægge, så jeg forebygger?
 • Egne handlemuligheder. Værktøjer til planlægning af arbejdet.
 • Ansvars- og forventningsstress og takling af dette.
 • Realistisk planlægning. Tidsrøver eller værdiskaber?
 • Krav, indflydelse og mål: Prioritering og opgaveoverblik.
 • Det væsentligste i livet lige nu – hvordan give det prioritet.
 • Samarbejde og relationers betydning.

Form:

Kurset gennemføres i bevægelse mellem teori, øvelser, diskussion og refleksion. Kurset afsluttes med udarbejdelse af individuelle handleplaner.

Kursusindhold

 • Herre i eget hus: Hvem styrer dit liv? Du eller dine omgivelser? Hvilke områder i tilværelsen trænger især til opmærksomhed? 
 • Ansvar: Hvem er ansvarlig for din livskvalitet? Hvordan øger jeg livskvaliteten?
 • Psykisk arbejdsmiljø: Hvordan påvirker arbejdsmiljøet og hvordan kan jeg selv påvirke?
 • Gennemslagskraft: Hvordan kan jeg sige fra og blive respekteret?
 • Vind – Vind: Hvordan får jeg andre til at respektere min plan?
 • Planlægning: Hvordan laver jeg en plan, der er realistisk og som holder?
 • Tidsstyring: Er det tidsrøvere eller værdiskabende arbejde jeg bruger min tid på? Gør jeg tingene rigtigt, eller gør jeg de rigtige ting?
 • Stress: Hvad er det, og hvem er i risikozonen? Hvilke faresignaler er der ved stress? Hvordan forebygger jeg stress?
 • Prioritering: Hvem er mine vigtigste kunder? Hvad er mine vigtigste opgaver?
 • Projektstyring: Hvordan får jeg overblik og styring på alle mine opgaver? Hvordan kan jeg fastholde overblikket og styringen  af opgaverne?
 • Forventningsafstemning: Er der overensstemmelse mellem egne og andres forventninger til udførelsen af mit arbejde?
 • Livskvalitet: Hvad kan jeg gøre af enkle ting for at forbedre min livskvalitet?
 • Sundhed: Hvordan kan jeg fremme både min fysiske og mentale sundhed?
 • Overskud: Hvad kan jeg gøre for at få mere overskud i livet?