Det dynamiske samarbejde

1-dags kurset “Det dynamiske samarbejde” henvender sig til alle, som ønsker at sætte fokus på egen evne til at indgå konstruktivt i et samarbejde.

Udbytte:

 • Redskaber til at skabe succesfulde samarbejdsrelationer.
 • Styrke til at fastholde en ansvarlig og fremadrettet kommunikation.
 • Evnen til at se hvad der er på spil i samarbejdsrelationer.
 • En fleksibel og nuanceret tilgang til nye måder at arbejde på.
 • Nye metoder til tværfaglig kommunikation og samarbejde.
 • Redskaber til at kunne handle konstruktivt i konflikter.

Indhold:

 • Sprogets betydning for direkte kommunikation.
 • Konstruktive feedbackmetoder til at justere samarbejdet.
 • Aktiv lytning – bliv bedre til at høre hvad den anden siger og mener.
 • At sætte dig i den andens sted og forstå den andens perspektiv.
 • At holde fast i, at problemet er problemet og ikke, at personen er problemet.
 • Redskaber til at bevare overblikket og roen i pressede samarbejdssituationer.
 • Fleksibel tænkning og værdien i tværfaglige samarbejder.
 • Indblik i egne styrker og udfordringer – samt muligheder.
 • Hvordan arbejdes med forskellige fagligheder og måder at arbejde på.

Form:

Kurset bliver en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og virkelighedstræning. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, at øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Kursusindhold

Sprogets betydning for direkte kommunikation

 • Hvordan kan jeg formulere mig, så jeg direkte og respektfuldt giver udtryk for mine meninger og idéer? Hvordan præsenterer jeg mine idéer for andre, så de aktivt tager stilling til forslagene?

Konstruktive feedbackmetoder til at justere samarbejdet 

 • Når noget i samarbejdet skal ændres for at jeg bidrager bedst muligt. Hvordan får jeg mine ændringsforslag sagt på en tydelig måde? Hvordan bevarer jeg en positiv og imødekommende tilgang til mine kollegaer? Hvordan giver jeg udtryk for min utilfredshed i visse aspekter af vores samarbejde?

Aktiv lytning

 • Hvordan træner jeg min lytning, så jeg rent faktisk hører, hvad mine samarbejdspartnere siger og ikke, hvad jeg antager de vil sige? Hvordan forholder jeg mig nysgerrigt og åbent til perspektiver, der ligger langt fra min egen måde at tænke og forstå tingene på?

Kunsten at sætte sig i den andens sted 

 • Hvordan bliver jeg bedre til at forstå den andens perspektiv? Hvordan træner jeg min evne til at forholde mig empatisk til andre? Hvordan kan jeg nærme mig den anden igen, hvis der er kommet distance i vores samarbejdsrelation?

Bevar overblik og ro 

 • Hvad kan jeg helt konkret gøre for at holde hovedet koldt, når jeg står i pressede samarbejdsrelationer? Hvordan tager jeg hensigtsmæssige beslutninger, når situationer bliver anspændte, og jeg skal melde noget ud?

Det tværfaglige samarbejde 

 • Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg møder samarbejdspartnere med andre fagligheder og tænkemåder end jeg selv? Hvordan skaber jeg effektive samarbejdsrelationer på tværs af fagligheder? Hvad er mine egne styrker og udfordringer som fagperson? Hvad er mine blinde vinkler i min måde at gå til opgaven på?

Kursusprogram

Kl. 9.00 - 12.00 

Du får indblik i hvor betydningsfuldt sproget er for vores måde at samarbejde og forstå andre på. Formiddagen koncentrerer sig om måder at give direkte meddelelser og tilbagemeldinger, og vi træner metoder til at skabe en åben, direkte kommunikation med et minimum af misforståelser.

Kl. 13.00 - 16.00

Konstruktiv konflikt. Eftermiddagen fokuserer på, hvordan vi holder hovedet koldt i pressede situationer. Hvordan udnyttes pressede situationer bedst muligt, så vi finder de mest hensigtsmæssige løsninger? Du kommer til at træne, hvordan du forstår din samarbejdspartner bedst muligt. Hvordan kan vi optimere vores bidrag til det gode samarbejde, så vi spiller hinanden gode?

Desuden får du værktøjer til at undgå og nedtrappe konflikter, der ellers kan risikere at ende i afbrudt samarbejde.

Dagen afsluttes med udformning af en personlig handleplan for at skabe bedre og mere dynamiske samarbejdsrelationer