KEND DIG SELV OG FORSTÅ ANDRE BEDRE – MED DiSC

Oplever du, at samarbejdet nogle gange strander i ineffektiv kommunikation? Fungerer nogle af dine samarbejdsrelationer smertefrit, mens andre kan være en udfordring? Vil du bruge dine ressourcer bedst muligt – uden at gå på kompromis med dig selv? Vil du have redskaber til at håndtere samarbejde mere professionelt med fokus på det fælles bedste? Vil du have redskaber til at bedre at imødekomme forskellige mennesker og deres behov?  

Deltagere:

Kurset er for dig, der vil have et dybere indblik i dine egne og andres præferencer, hvad der motiverer dig og andre, og hvorfor I opfatter og reagerer forskelligt. Kurset er for dig, der vil være bedre til kommunikation og samarbejde, til at forstå og motivere andre.

Udbytte:

 •  Mere effektive og behagelige samarbejdsrelationer. 
 •  At kunne tilpasse din kommunikation til forskellige personligheder og arbejdsfunktioner. 
 •  At imødekomme andres og egne motivations og stressfaktorer i jeres arbejde. 
 •  At forstå, hvad du og dine kolleger har brug for under forandringer og pres. 
 •  At kunne sætte fokus på målet – også i svære og vanskelige situationer.
 •  Redskaber til at udnytte egne og andres ressourcer bedre.
 •  At øge arbejdslivskvaliteten.

Indhold:

 •  Everyting DiSCmodellen.
 •  Præsentation af de forskellige adfærdsstile.
 •  Tilpasset adfærd til de forskellige adfærdsstile i samarbejdssituationer.
 •  Tilpasset adfærd til at håndtere forskellige udfordringer i afdelingen.
 •  Hvordan håndteres forandringer på en god og effektiv måde. 
 •  Fokus på den enkeltes adfærdsstil, behov, ressourcer og stressmomenter.  

Form:

Seminarets form bliver en vekselvirkning mellem underviserens oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelse. Der forventes stor deltageraktivitet. 

DiSC

Seminaret vil tage udgangspunkt i Everything DiSCmodellen, et evidensbaseret værktøj til at forstå og tale om samarbejde på en ny måde. Ideen bag Everything DiSC er, at vi alle har forskellige adfærdspræferencer og deraf følgende forskellige motivationsfaktorer, behov og prioriteter i vores samarbejde med andre.  

Everything DiSCmodellen giver dig mulighed for at undersøge jeres interne forskelligheder, professionelt og kollegialt. Du får også mulighed for at undersøge under hvilke betingelser du vil føle jer mest effektive i forhold til de forskellige elementer af jeres arbejdsliv. Everything DiSC vil eksempelvis belyse, hvordan en medarbejder motiveres af at skabe nye resultater, mens en anden motiveres af at gøre sig umage og være grundig med opgaven. Everything DiSCmodellen kan således sætte ord på, hvorfor vi går til opgaven, som vi gør  og hvad vi skal gøre mere af for at blive mere effektive. 

Kursusprogram

Udgangspunkt for kursets program er deltagernes ønsker og behov. Hvilke emner vi kommer ind på, og hvor meget hvert emne fylder og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagerne. Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud. Der tages udgangspunkt i deltagernes Everything DiSC Workplace profil, som udfyldes forud for kurset og en gruppekultur rapport (skal ikke udfyldes på forhånd).

Kl. 9.00-12.00. DISC-modellen og de 4 forskellige adfærdsstile.

Formiddagen koncentrerer sig om redskaber til at forstå egen og andres adfærd ved at kigge den enkeltes behov, motivation i arbejdet og de stressmomenter og udfordringer den enkelte vil møde og påvirkes af. Fokus på forskellene i de forskellige adfærdsstile og hos den enkelte medarbejder kan bruges til at forøge effektiviteten og håndtere arbejdslivets stressmomenter mere professionelt.

Kl. 12:45-16.00. Hverdagen, tilpasset adfærd og den personlige disc-profil.

Eftermiddagen fokuserer på at anvende DISC-modellen og den enkeltes profil i forhold til arbejdssammenhænge, arbejdsfunktioner og samarbejdet. Gennem praktiske øvelser er der fokus på, hvordan den enkelte kan understøtte kolleger gennem tilpasset adfærd, således de bliver mere effektive uden at den enkelte medarbejder oplever at gå på kompromis med egen faglighed. Den enkelte får en oplevelse af gennemslagskraft, hos sig selv, i samarbejdssituationer så vel som i pressede situationer. Deltagerne får redskaber til at være en del af et team, der kan arbejde godt sammen.

Praktisk:

Alle deltagere får ca. 14 dage før kurset tilsendt en mail med link til udfyldelse af en Everything DiSC Workplace profil, som skal være lavet senest 5 dage før kursusstart. Afsæt 30 min. til udfyldelse af spørgsmålene. Profilen bliver udleveret til kursusstart og inddrages i kurset sammen med en gruppekultur rapport (skal ikke udfyldes på forhånd).