CERTIFICERET MOTIVATOR & MOTIVATIONSANALYTIKER

Hvad er motivation, hvorfor er det vigtigt og hvordan bruges det bedst? 
Vil du være dygtig til at motivere både i ”entilen” situationer, i teams og hele organisationer?
Hvorfor er “retning og mening” afgørende for god motivation? 
Kender du din egen motivationsgrad? Eller din organisations?
Hvordan motiverer du de 7 grundlæggende motivationstyper og hvorfor motiveres de forskelligt?

Deltagere:

 • Kurset er for dig, der tror på, at motivation er vigtigt i udvikling af mennesker og organisationer.
 • Du vil dygtiggøre dig selv og øge effekten af dit arbejde med mennesker.
 • Du er leder, coach, konsulent, træner eller arbejder indenfor HR.
 • Du ønsker også, at kunne måle effekt og resultat af dit arbejde som Motivator og derigennem skabe mere tilfredse og produktive medarbejdere og kunder  fordi du bliver endnu bedre til at forstå og motivere dem.
 • Tror du på, at motivation er et afgørende performanceparameter, så vil du som Certificeret Motivator stå meget stærkere.

Udbytte:

 •  Lær at anvende de nyeste og mest anerkendte motivationsmodeller og tilgange.
 •  Lær at brænde igennem på det rette tidspunkt og få budskabet klart igennem. 
 •  Få endnu mere ud af din indsats og skab gladere, mere tilfredse og produktive  
 •   mennesker omkring dig.  

 

Indhold:

 •  Hvad er motivation, hvorfor er det vigtigt og hvordan bruges det bedst?
 •  Hvorfor er “retning og mening” afgørende for god motivation?
 •  Sådan prioriterer du ”Hvad”, Hvordan” og ”Hvorfor” og sikrer fremdrift frem for forvirring  
 •   og frustration
 •  Vigtige bidragsydere til motivation, deres modeller og teorier  Maslow, Kotter, Herzberg, 
 •   Hackman and Oldham.
 •  Motivationsanalysen fra Motivationanalyzer.com
 •  Hvordan virker analysen? Hvorfor virker den? Validitet og nøjagtighed.
 •  Empiri og det antropologiske grundlag for analysen.
 •  De 7 motivationstyper.
 •  Din egen motivationsprofil – case arbejde og coaching.
 •  Motivationsdræbere og Motivationsboosters
 •  Hvad er intrinsisk og ekstrinisk motivation og hvorledes balancer du disse?
 •  Hvordan motiverer du de forskellige typer og hvorfor motiveres de forskelligt?
 •  Entilen motivation – sådan udvikler du et menneskes motivation
 •  Gruppemotivation og dynamikker, hvordan arbejder du med flere typer hen imod det 
 •   samme mål?
 •  Ord skal skabe handling og forvandling: Motiverende kommunikation i stedet for ren data 
 •   formidling.
 •  Udvikling af den effektive motivationsstrategi.
 •  Hvordan arbejder du bedst med motivationsanalysen i dit job eller din virksomhed?
 •  Sådan læser og bruger du rapporterne.
 •  Sådan bruger du systemet.
 •  Erfaringsudveksling ud fra casestudies (baseret på testperson du har analyseret og  
 •   arbejdet med mellem modul 1 & 2)
 •  Case arbejde og praktisk træning.
 •  Eksamen, certificering og overrækkelse af certifikater.

 

Form:

Kurset er en effektiv blanding af videnskab, teori og praktik  og netop denne sammensætning gør, at du klædes grundigt på med viden og samtidigt trænes i, at bruge og omsætte den med det samme.
Som Certificeret Motivator kan du målrette dine ressourcer og fokusere din indsats ud fra faktisk viden og effektive værktøjer og modeller. 

Certificeret motivationsanalytiker 

Som en stærk del af det teoretiske fundament for kurset og for din Motivator træning, certificeres du samtidigt som Motivationsanalytiker i markedets stærkeste motivationsanalyse fra www.motivationanalyzer.com. Motivationsanalysen er i de seneste år blevet et anerkendt redskab blandt coaches og i virksomheder i ind og udland og anvendes nu af mere end 250 Certificerede Motivationsanalytikere i 5 lande. Gennem detaljerede rapporter får du et nøjagtigt billede af ikke blot en persons, men en hel organisations motivationsgrad og miljø.

Motivationsanalysen måler blandt andet følgende: Motivationsniveau, Stress niveau, i hvor høj grad en person er på rette hylde/har det rigtige job. 

Den gengiver endvidere en persons motivationsprofil ud fra de 7 grundlæggende motivationstyper. 

Derudover giver den et klart overblik over de skjulte ressourcer hos en person eller i en virksomhed, ved at definere graden af over og understimulering. To afgørende parametre ift. stærk og målrettet motivation.

Undervisere:

På vores 4dags kursus i Certificeret Motivator og Motivationsanalytiker bliver undervist af to af Danmarks dygtigste indenfor for feltet  Mark Anthony og Anne Klok.

Mark Anthony er en af Danmarks mest populære undervisere og foredragsholdere og har gennem de sidste 23 år holdt foredrag for og trænet næsten 200.000 mennesker i ind og udland, specifikt indenfor motivation. 

Anne Klok er motivationsspecialist og forsker og har dedikeret de seneste 7 år til at blive en yderst kompetent motivationsrådgiver. Anne er af mange ganske enkelt anerkendt som motivationstypespecialisten.