Objektorienteret Grundkursus for C++/C#/Obj-C og Java

Formål

At give deltagere viden og færdigheder til at kunne forstå de grundlæggende objektorienterede begreber eksemplificeret gennem OOA (Objektorienteret Analyse) og OOD (Objektorienteret Design).

Beskrivelse

Det objektorienterede paradigme har stor bevågenhed i øjeblikket, men det er ofte vanskeligt at skifte fra en ikke-objektorienteret verden til en objektorienteret verden og få det fulde udbytte af de nye teknikker.

Dette kursus er derfor rettet mod disse problemer -- isoleret fra hvad der ellers er af problemer med at lære et nyt programmeringssprog. Derfor er kurset ikke hængt op på en bestemt syntaks fra et bestemt programmeringssprog.

Kurset gennemgår de tankegange, der ligger til grund for et objektorienteret program og kommer ind på både analyse, design og implementation. Grundlaget er cases fra flere forskelligartede områder, der er hentet fra den virkelige verden.

Forudsætninger

SU0199 - Introduktion til Programmering

Materialer

SuperUsers kursusmateriale på dansk

Indhold

 • Hvad er et objekt, en klasse, en 'message', en instans og en metode?
 • Sammenhæng imellem klasser og objekter
 • Ydre og indre opfattelse af klasser
 • Nedarvning
 • Virtuelle funktioner og polymorphisme
 • Data-abstraktion / objektorientering
 • Begrebsdannelse og abstraktion
 • Problemdomæner
 • Objektorienteret trinvis forfinelse
 • Constructors/destructors
 • Overloaded/overrided funktioner
 • Introduktion til Design Patterns og UML