Python programmering videregående

Dette kursus borer ned i dybden af mulighederne med Python. Den første del af kurset vil beskæftige sig med de mere avancerede emner i python sproget som lambda og styring af pakker. 

Kurset vil også komme omkring bruge af python til at snakke med databaser, samt muligheden for at skrive servere og clienter til forskellige services i python.

Noget som python bliver skudt i skoene er at det er langsomt. Dette er tildels rigtigt. Hvis man gerne vil have rigtig meget performance i Python skal man skrive dele af ens programmel i C eller C++, så dette kursus vil komme omkring hvordan man skriver C/C++ moduler til python, så man kan få den performance man kan få af sådanne programmer.

Så hvis du skal lidt mere omkring python eller skal bruge python i mere tidskritiske systemer, så er det dette kursus som vil give dig svar på dette.

Formål

At give deltageren viden og færdigheder til at kunne anvende Python til udvikling i større og mere komplekse projekter. 

Forudsætninger

For at deltage på dette kursus anbefaler vi, at du forinden har deltaget på, eller har viden svarende til:

Videre forløb

 • SU0227 - Python og Big Data 

Tilhørende certificering

 • PS0225 - SCD - Python Certified Developer 
 • PS0230 - SCDP - Python Certified Developer Professional 

Tilhørende test

 • TSU-226 - Python Programming Advanced 

Indhold

Avancerede datastrukturer i Python

 • Lambdaer, anonyme funktioner og functors
 • Closures
 • Filter-funktioner (filter, map)
 • Comprehensions
 • Styring af moduler og packages

OOP i Python

 • Polymorfi
 • Multiple versus singulat inheritance
 • Interface- og mixin klasser
 • Operator-overload

Python og multiprogrammering

 • Threads
 • Basal låsning og kritiske religioner :-) 
 • Producer/consumer problematikker
 • Threads versus processer
 • Interaktion mellem processer - Queues

Videregående Regulære Udtryk

Python og client/server programmering

Python og anvendelse af databaser

 • Simpel database-adgang
 • SQLAlchemy og Object Relational Model (ORM)

Python og XML, Json og CSV (evt. pickle)

Interface mellem python og C/C++