Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® C

Uddannelsen er for dig, der ønsker at få projektledelses terminologien på plads, og få kendskab og indsigt i metoder og værktøjer.

Projektlederuddannelsen er registreret af IPMA i Danmark. Peak Consulting Group har bevidst valgt at designe dette projektlederuddannelse således, at alle elementer i KIP (Kompetencer i projektledelse) er dækket.

IPMA Registrering® indebærer, at forløbets mål og indhold er karakteriseret af Peak Consulting Group i forhold til den danske Kompetencer i projektledelse (KIP), og at Peak Consulting Groups angivelse af deltagernes muligheder for at udvikle kompetencer er verificeret af Dansk Projektledelse.

Kursusmål

 • Projektlederuddannelsen er kompetencegivende
 • Uddannelsen fokuserer på kompetencer inden for projektledelsesadfærd, metoder og erfaringer
 • Uddannelsen er underlagt IPMAs retningslinjer i forhold til den danske Kompetencer i projektledelse
 • Projektlederuddannelsen er verificeret af Dansk Projektledelse

Projektlederuddannelsen består af et forløb i projektledelse, som er kombineret med et sparringsforløb orienteret mod henholdsvis en D eller C certificering hos Dansk Projektledelse.

Kursusudbytte

Efter succesfuldt at have gennemført uddannelsen vil du opnå dokumentation for dine projektledelses kompetencer inden for områderne viden, adfærd og erfaring. Således at du har overblik over dine kompetencer til at lede projekter og bruge forskellige metoder og modeller.

Det sker gennem en øget forståelse for projektets rammer i forhold til den samlede organisation, deltagere og interessenter, samt i forhold til strukturer, kulturer og processer fra projekts ide til levering af det færdige produkt eller resultat.

Deltagerprofil

Hvis du ønsker at kombinere med en IPMA C certificering, skal du have mindst 36 måneders effektiv projektledelseserfaring, hvilket er et krav fra IPMA ordningen.

Indhold på uddannelsen

Gennem uddannelsesforløbet får du udviklet dine bløde og hårde kompetencer inden for projektledelse med specielt fokus på:

 • Forståelse for projektdisciplinen
 • Projektlederrollen
 • Projektlederens værkstøjskasse, blandt andet:
 • Målhierarki
 • Interessentanalyse
 • Kommunikationsplan
 • Planlægning, milepæle etc.
 • Risikoanalyse mm.
 • Brugen af projektmodeller
 • Projektlederens udfordringer
 • Team/gruppeudvikling
 • Konflikthåndtering

Undervisningsform

Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisningsdage og selvstudie. Hvor der veksles mellem teori og praksis via undervisning, praktiske øvelser og arbejdsgrupper.

Projektledelsesuddannelsen består af 6 undervisningsdage fordelt på 2 moduler af 3 dage.

Før hvert modul skal der påregnes tid til at læse faglitteratur, mens der under modulet skal afses tid til at løse skriftlige opgaver.

Som faglitteratur benyttes den seneste udgave af bogen ”Projektlederens formelsamling” af Bjarne Kousholt, desuden kombineres med undervisningsmaterialer, cases og udvalgte artikler.

Introduktionssession afholdes hos Dansk Projektledelse.

Undervisning og sparringssessioner afholdes hos Peak, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

IPMA C certificering 

Sparringsforløb bestående af 3 sessioner af den første 1 dag og de 2 efterfølgende en ½ dag.

Under forløbet udarbejdes en personlig plan. Planen skal hjælpe dig til at få udfyldt ansøgningen, CV og selvvurderingen, som skal indsendes til Dansk Projektledelse.

På sparringssessionerne vil der blive fokuseret på:

IPMA ordningen

 • Brugen af KIP-bogen fra Dansk Projektledelse (Kompetencer i projektledelse)
 • Udfyldelse af ansøgning og CV
 • Overblik og forståelse af KIP-elementerne
 • Udfyldelse af selvvurdering
 • Arbejde med ledelsesudfordringer
 • Inspiration til forberedelse af eksamen
 • Inspiration til forberedelse af planlægningssessionen
 • Generel refleksion over projektledelsesrollen, metoder og værktøjer

Derudover anbefales det at følge introduktionssessionen hos Dansk Projektledelse.

Som afslutning på forløbet afholdes der en 3 timers skriftlig IPMA C certificeringseksamen, en et-dags planlægningssession, samt interview hos Dansk Projektledelse.

IPMA C 44 forår 2020     

 • Modul 1 hos Peak Consulting: 6.-8. januar kl. 9-16
 • Introdag hos Dansk Projektledelse: 20. januar kl. 12-16
 • Modul 3 hos Peak Consulting: 31. januar kl. 9-16
 • Modul 2 hos Peak Consulting: 3.-5. februar kl. 9-16
 • Modul 4 hos Peak Consulting: 2. marts kl. 9-12
 • Eksamen hos Dansk Projektledelse: 3. marts
 • Modul 5 hos Peak Consulting: 20. april kl. 9-16

IPMA C 46 efterår 2020     

 • Modul 1 hos Peak Consulting: 31. august – 2. september kl. 9-16
 • Introdag hos Dansk Projektledelse: 8. september kl. 12-16
 • Modul 2 hos Peak Consulting: 5. – 7. oktober kl. 9-16
 • Modul 3 hos Peak Consulting: 19. oktober kl. 9-16
 • Modul 4 hos Peak Consulting: 26. oktober kl. 9-12
 • Eksamen hos Dansk Projektledelse: 28. oktober
 • Modul 5 hos Peak Consulting: 7. december kl. 9-16

Inkluderet i prisen

 • 6 dags Projektlederuddannelse
 • Kursusmaterialer og artikler
 • Bogen ”Projektlederens formelsamling”
 • KIP-bogen fra Dansk Projektledelse
 • Sparringsforløb bestående af 3 sessioner af 1 dag og 2 x en ½ dag
 • Eksamen hos Dansk Projektledelse
 • Forplejning