Report Builder grundlæggende

Dette kursus fokuserer på udvikling af rapporter med Report Builder 3.0. 

Report Builder 3.0 er en del af Microsofts "Self-Service BI" og er en betragtelig videreudvikling fra Report Builder version 2.0. 

Kursets mål er at gøre dig i stand til at udvikle både simple og avancerede rapporter baseret på relationelle datakilder. 

Efter kurset vil du være i stand til at håndtere følgende opgaver: 

 • Installation og konfiguration af Report Builder
 • Oprette datakilder
 • Oprette data sæt
 • Oprette rapporter med tabeller og krydstabulering
 • Oprette rapporter med grafer og andre grafiske elementer
 • Oprette rapporter med interaktivitet
 • Gemme rapporter på rapport server

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der skal udvikle egne rapporter baseret på relationel data.

Det forventes, at du har i forvejen har deltaget på vores SQL grundlæggende kursus eller har en viden, som svarer hertil. Desuden er kendskab til f.eks. VBA programmering en fordel.

Kursusmateriale

Kurset er baseret på en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Du vil få udleveret et opgavekompendie og en relevant bog, der understøtter kurset. Disse kan anvendes som opslagsværk efter kurset.

Læs mere

Kursusindhold

Modul 1 - Introduktion til Report Builder

Målet med dette modul er at introducere dig til Report Builder.

 • Hvad er Report Builder
 • Installation af Report Builder

Modul 2 - Oprettelse af simple rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at oprette simple rapporter baseret på relationel datakilder. Deltageren vil også blive introduceret for mulighederne for at bruge expressions, som er en meget central del i udviklingen af rapporter med Report Builder.

 • Datasources
 • Data sæt
 • Tabeller
 • Gruppering af data
 • Sortering af data
 • Headers og Footers
 • Aggregater
 • Expressions og betinget formatering

Modul 3 – Interaktive Rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at oprette interaktive rapporter i form af blandt andet drill-down og drill-through actions.

 • Drill-down, Document Maps og Actions
 • Eksport af Rapporter

Modul 4 – Avancerede datasæt

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at udvikle fleksible og dynamiske rapporter med parametre. Desuden vil du blive i stand til at udvikle rapporter baseret på data sæt fra Stored Procedures.

 • Parametre
 • Stored Procedures

Modul 5 – Avancerede Rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at udvikle avancerede rapporter i form af krydstabuleringer og rapporter med avanceret gruppering.

 • Matrix og List
 • Tablix

Modul 6 – Grafiske Rapporter

Målet med dette modul er at introducere dig til brugen af grafiske elementer i form af blandt andet Charts, Data bars og Sparklines.

 • Grafer
 • Data Bars og Sparklines
 • Indikatorer

Modul 7 – Deployment af Rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at arbejde med Report Parts og Shared Data Sets og gemme udviklede rapporter på en rapportserver.

 • Shared Data Sets og Report Parts
 • Deployment af Rapporter
Luk kursusmateriale