Rapport Design med MS Report Builder

Formål

At give deltagere viden og færdigheder til at kunne anvende Microsoft Report Builder til præsentation og visualisering af data -- enten ved at opbygge nye eller ved at vedligeholde eksisterende rapporter -- samt at give gode tips og advarsler om kendte 'fælder'.

Beskrivelse

Dette 3-dages kursus er tiltænkt personer, som enten vil opbygge nye eller vedligeholde eksisterende rapporter.

Kurset introducerer de basale rapportelementer samt formidler praktiske tips til såvel gode grafiske layouts som kendte faldgruber.

Kurset formidler en struktureret metode til at oprette nye eller ændre i eksisterende rapporter.

Planlægning af en rapport; hvilke informationer ønskes præsenteret, herunder det grafiske design (placering, størrelse m.v.). Datagrundlaget fastlægges; datakilder og datasæt. Gøre rapporter dynamiske (brugerinput via parametre). Beregninger på datasæt-gruppering, summering , regneudtryk).

Dataområder: Hver type gennemgås grundigt med eksempler - herunder faldgruber ved anvendelse. De enkelte dataområder og forholdet til de underliggende datakilder gennemgås.

Datavisualiseringer: De mest anvendte typer gennemgås - herunder klassiske anvendelser til f.eks. KPI. Fordele og ulemper ved de enkelte typer diagrammer, målere og indikatorer - samt hvordan de konfigureres.

Endelig skitseres, hvordan rapporter kan kalde nye rapporter.

Kurset er udformet ud fra konsulenterfaring med at opbygge og vedligeholde rapporter, og gennem hele materialet er vægten lagt på gennemprøvede tips for kendte problematikker.

Der indgår mange øvelser, som belyser indholdet.

Forudsætninger

 • SU-240 - SQL Programmering Grundkursus

Videre forløb

 • MS-778 - Implementing Reports and Data Models with Microsoft SQL Server 2012

Materialer

 • Kursusmateriale på dansk

Tilhørende test

 • TSU-505 - Report Design with MS Report Builder

Indhold

 • Introduktion til brugergrænseflade
  • Grundbegreber
  • Datakilde
  • Datasæt
  • Dataområde
 • Datasæt
  • Udvælge data fra datakilden: Tabeller, views, stored procedures
  • Faste filtre: Undlad at trække alle data fra kilden
  • Dynamiske filtre: Bruger vælger data ved kørsel af rapport
 • Data-områder
  • Tabel: Præsentere data i rækker, inklusive hierarkier
  • Matrix: Præsentere information som ”Pivot-tabel”
  • Liste: ”Frihåndsvisning” ( f.eks brevhoveder )
  • Skjule/vise underliggende data i hierarkier ( ”Åbne/lukke detaildata” , ”Drill down” )
 • Diagrammer
  • Søjle- , Lagkage- og Kurve-diagram
  • Konfiguration ( Udvælge/filtrere/beregne diagramdata , Kategorier , Serier )
  • Layout ( Titler, akser , farver , sortering )
  • Fordele og ulemper ved de enkelte typer ( ”Hvornår anvendes de?” )
 • Målere og Indikatorer
  • Målere - konfiguration; Type , interval, skala, farve ( ”Hvor tæt er vi på målet?” )
  • Indikatorer - konfiguration; Type, intervalskæring , farve ( f.eks ”Trafiklys” )
  • Fordele og ulemper
 • Grupper
  • Hierarkier - rækkefølgen data håndteres i
  • Aggregering af data ( F.eks Sum - antal - minimum - gennemsnit )
  • Manglende gruppefod/hoved
  • Interaktiv sortering
  • Sideskift - uden at opsplitte grupper
  • Gentagne kolonne overskrifter - også ved rulning
  • Dokumentvisning ( grafisk indholdsoversigt med navigation )
 • Formatering
  • Rapportegenskaber - størrelse , margener , orientering ( liggende / stående )
  • Sprog , datoformat , valutasymbol , decimalseparator
  • Baggrundsfarve , skriftfarve , skrifttype , skriftstørrelse , centrering , rammer
 • Udtryk
  • Syntax ( hvor skrives et Udtryk )
  • Udtryk dialog boksen
  • Regler for navngivning af elementerne i rapporten
  • Indbyggede Funktioner
  • Tips til RunningValue og IsNothing
 • Parametre
  • I Datasæt ( dynamiske filtre )
  • I Dataområde ( dynamiske filtre )
  • Dynamisk formatering ( F.eks: Negative værdier med rød tekst )
 • Filtrering
  • Filter i Datasæt ( opnå performance )
  • Filter i Dataområde ( genbrug data flere gange i rapporten )
 • Sortering
  • Med / uden hierarkier
 • Eksport
  • Excel , Word , PDF
  • Udskriftslayout - match af digitale rapport med endelige udskrift
 • Handlinger
  • Åbn ny rapport ( overføre data til ny rapport )
  • Åbn webside
  • Gå til bogmærke i rapporte
 • Publicering
  • Publicering på webside
  • Publicering af Rapportdele