SQL Server kursus grundlæggende

Kursusmål

Microsoft SQL Server er et af de mest centrale produkter i Microsofts række af server produkter og er et af verdens mest udbredte Database værktøjer blandt både mindre, mellemstore og større virksomheder.

Udover at være brugt som database værktøj i en lang række applikationer til både transaktioner og rapporter er Microsoft SQL Server også det Database produkt, der ligger bag en række af Microsofts egne produkter, som f.eks. SharePoint og Navision.

Kurset fokuserer blandt andet på almindelige administrative opgaver som f.eks. backup og sikkerhed; men også opgaver, der er mere udviklingsrettet som f.eks. en introduktion til stored procedures og views.

Kurset er til dig, der arbejder med SQL Server 2014, SQL Server 2012 eller SQL Server 2008.

Kursets mål er at gøre deltageren i stand til at håndtere og løse en lang række af de almindelige daglige opgaver, der findes i forbindelse med en Microsoft SQL Server.

Efter kurset vil deltageren være i stand til at håndtere følgende opgaver:

 • Konfigurere af Microsoft SQL Server
 • Oprette, ændre og slette databaser
 • Have kendskab til datatyper på Microsoft SQL Server
 • Oprette, ændre og slette tabeller
 • Have kendskab til schemas
 • Håndtere data integritet, herunder blandt andet referentiel integritet
 • Oprette, ændre og slette index
 • Være i stand til at lave backup og restore af databaser
 • Implementere sikkerhed
 • Konfigurere jobs og schedulere disse
 • Have kendskab til transaktioner og låse

Deltagere

Kurset henvender sig til personer, der skal i gang med at arbejde med Microsoft SQL Server og ønsker kendskab til en række af de grundlæggende funktioner. Kursisten vil efterfølgende være i stand til at håndtere de typiske opgaver, der skal løses omkring en Microsoft SQL Server.

Det forventes, at deltageren har deltaget på vores "SQL Grundlæggende" eller har tilegnet sig en grundlæggende viden om SQL ad anden vej. Viden omkring de forskellige værktøjer er ikke nødvendig, da disse gennemgås på kurset.

Kursusmateriale

På kurset opnår du det højeste udbytte gennem en vekslen mellem teori, uddybende spørgsmål og praktiske øvelser.

Du vil få udleveret et kursusmateriale bestående af en bog og et opgavekompendium, der understøtter kurset. Opgavekompendiet er udviklet specielt til dette kursus.

For at fastholde og udvikle din kompetence anbefaler vi, at du anvender kursusmaterialet som et effektivt opslagsværk efter kurset. Rækker dette ikke, er du altid velkommen til at kontakte vores instruktører for uddybende spørgsmål m.m.

Læs mere

Kursusindhold

Modul 1 – Introduktion til Microsoft SQL Server

Målet med dette modul er at gøre deltageren i stand til at forberede en installation og konfigurere en Microsoft SQL Server instans. Modulet vil derudover også gennemgå de vigtigste klient værktøjer.

 • Forberedelse af installation
 • Microsoft SQL Server klient værktøjer
 • Konfiguration af Microsoft SQL Server

Modul 2 - Implementering af databaser

Målet med dette modul er at gøre deltageren i stand til at oprette, ændre og slette databaser. Endvidere bliver deltageren i stand til at planlægge placering og struktur af databaser. Sluttelig bliver deltageren introduceret til almindelige vedligeholdelses opgaver omkring databaser, så som allokering og deallokering af plads til databasefiler og transaktionslogs.

 • Database filer
 • Transaktionslog
 • Filgrupper
 • Oprettelse af Databaser
 • Vedligeholdelse af Databaser

Modul 3 - Implementering af tabeller

Målet med dette modul er at give deltageren et overblik over Microsoft SQL Servers mest almindeligt brugte datatyper, gøre deltageren i stand til at oprette, ændre og slette tabeller, samt blive introduceret til schemas.

 • Datatyper
 • Oprettelse af Tabeller
 • Redigering af Tabeller
 • Schema

Modul 4 - Data Integritet

Målet med dette modul er at gøre deltageren i stand til at implementere forskellige typer af constraints i databaser i form af blandt andet referentiel integritet.

 • Typer af Constraints
 • Default Constraint
 • Primary Key Constraint
 • Unique Constraint
 • Check Constraint
 • Referentiel Integritet

Modul 5 - Introduktion til index

Målet med dette modul er at introducere deltageren til index og gøre deltageren i stand til at implementere disse. De forskellige typer af index gennemgås og der vises eksempler på fordele og ulemper ved de forskellige typer af index i forskellige scenarioer.

 • Introduktion til Index
 • Introduktion til Index arkitektur
 • Planlægning af Index
 • Oprettelse af Index
 • Sammensatte Index
 • Introduktion til Database Engine Tuning Advisor

Modul 6 - Backup og Restore

Målet med dette modul er at gøre deltageren i stand til at planlægge en disaster recovery strategi. Deltageren får kendskab til forskellige backup typer og vil på den baggrund blive i stand til at planlægge en backup strategi, der opfylder en virksomheds krav i forhold til acceptabelt datatab og tid, der skal bruges til gendannelse af data.

 • Planlægning og valg af Backup strategi
 • Transaktionsloggen og Recovery
 • Recovery Model
 • Full Backup
 • Log Backup
 • Differential Backup
 • Restore af Databaser
 • Backup og Restore af Master Database

Modul 7 - Sikkerhed

Målet med dette modul er at give deltageren et overblik over hvordan sikkerhed fungerer på en Microsoft SQL Server i forhold til server objekter, databaser og database objekter.

 • Microsoft SQL Servers sikkerheds framework
 • Implementering af Windows Logins
 • Implementering af SQL Logins
 • Server roller
 • Database Users
 • Implementering af Database Users
 • Database Roller

Modul 8 - Automatisering

Målet med dette modul er at gøre deltageren i stand til at konfigurere Microsoft SQL Server til automatisk at eksekvere jobs og blandt andet automatisk sende mails, hvis et job for eksempel fejler. Endvidere introduceres deltageren til Microsoft SQL Servers alert system og bliver i stand til at sætte automatisk overvågning op således, at kritiske situationer kan imødegås inden de opstår.

 • Konfiguration af Microsoft SQL Server Agent
 • Database Mail
 • Implementering af Jobs og Schedules
 • Operators
 • Alerts
 • Implementering af Alerts

Modul 9 - Transaktioner og låse

Målet med dette modul er at gøre deltageren i stand til at håndtere transaktioner og give et overblik over Microsoft SQL Servers låse struktur.

 • Transaktioner
 • Brugerdefinerede Transaktioner
 • Låse
 • Microsoft SQL Server låse struktur
 • Låse og Isolation levels
 • Blokeringer og Deadlocks
 • Transaktioner og Låse "Best Practice"
Luk kursusmateriale