SQL Server udvidet

Kursusmål

Microsoft SQL Server er et af de mest centrale produkter i Microsofts række af server produkter og er et af verdens mest udbredte databaseværktøjer blandt både mindre, mellemstore og større virksomheder.

Udover at være brugt som databaseværktøj i en lang række applikationer til både transaktioner og rapporter er Microsoft SQL Server også det databaseprodukt, der ligger bag en række af Microsofts egne produkter som fx SharePoint og Navision.

Kurset fokuserer på mere avancerede opgaver i forbindelse med administration og udvikling på en Microsoft SQL Server.

Kursets mål er at sætte dig i stand til at håndtere og løse en lang række avancerede opgaver på en Microsoft SQL Server.

Efter kurset vil du være i stand til at håndtere følgende opgaver:

 • Implementere triggers på Microsoft SQL Server
 • Implementere indekserede- og partitionerede views
 • Avancerede opgaver omkring Stored Procedures
 • Vedligeholde index
 • Lave performance tuning
 • Lave Monitorering
 • Etablere Database Mirroring
 • Etablere Log Shipping
 • Etablere Database Snapshots
 • Implementere forskellige typer af replikering

Kurset er til dig, der arbejder med SQL Server 2014 eller SQL Server 2012.

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der skal løse mere avancerede opgaver med Microsoft SQL Server. Du vil efterfølgende være i stand til at håndtere mere krævende opgaver omkring blandt andet monitorering, performance tuning og avanceret programmering.

Det forventes, at du har deltaget på vores "SQL Server grundlæggende" kursus eller har tilegnet dig en grundlæggende viden om Microsoft SQL Server ad anden vej.

Kursusmateriale

Kurset er baseret på en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Du vil få udleveret et kursusmateriale bestående af en bog og et opgavekompendium, der understøtter kurset. Dette kan anvendes som opslagsværk efter kurset.

Opgavekompendiet er udviklet specielt til dette kursus.

Læs mere

Kursusindhold

Modul 1 - Triggers

Målet med dette modul er at sætte dig i stand til at implementere forskellige typer af DML triggers på Microsoft SQL Server. Du vil efterfølgende være i stand til at implementere avanceret data integritet og audit ved hjælp af triggers.

 • Insert trigger
 • Update trigger
 • Delete trigger
 • Instead Of trigger

Modul 2 - Programmerbare objekter avanceret

Målet med dette modul er at sætte dig i stand til at implementere avancerede programmerbare objekter. Du vil efterfølgende være i stand til at implementere blandt andet indekserede views og bruge views og stored procedures i forbindelse med sikring af adgang til data.

 • Indekserede views
 • Partitionerede views
 • Stored Procedures best practice
 • Views og Stored procedures og sikkerhed
 • Broken ownership
 • "Execute As" i Stored Procedures

Modul 3 - Index og performance tuning

Målet med dette modul er at sætte dig i stand til at implementere korrekte index og vedligeholde disse. Endvidere introduceres du til en række best practice omkring query performance og introduceres også til partitionering af tabeller.

 • Partitionering af tabeller
 • Covering index og index med included columns
 • Vedligeholdelse af index i forbindelse med fragmentering
 • Eksekveringsplaner
 • Query performance best practice
 • Performance og låsninger
 • Introduktion til SQL Server Profiler

Modul 4 - Monitorering

Målet med dette modul er at sætte dig i stand til at implementere forskellige typer af monitorering vha. af forskellige typer af værktøjer og funktioner. Modulet fokuserer både på performance relateret monitorering og auditing.

 • Activity Monitor
 • DDL triggers
 • Event Notifications
 • SQL Server Audit

Modul 5 - Introduktion til High Availabilty

Målet med dette modul er at introducere dig for High Availability og mulighederne for dette med Microsoft SQL Server 2008. Der vil blive fokuseret på fordele og ulemper i forbindelse med implementering af de forskellige typer af løsninger. Du vil efterfølgende være i stand til at planlægge og implementere en High Availability løsning.

 • Log Shipping
 • Database Mirroring
 • Database Snapshots

Modul 6 - Introduktion til replikering

Målet med dette modul er at sætte dig i stand til at planlægge og implementere replikering. Du får kendskab til forskellige typer af replikering og vil efterfølgende have kendskab til fordele og ulemper ved implementering af disse.

 • Snapshot replikering
 • Transactional replikering
 • Merge replikering
 • Peer-to-Peer replikering
Luk kursusmateriale