Microsoft SQL Server og GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) er EU's persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Microsoft SQL Server er et af verdens mest anvendte produkter til håndtering af data og vil derfor også være omfattet af de nye krav, der indføres med GDPR. 

Kursets mål er at introducere dig for en række forskellige teknologier, som Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2017 og Microsoft Azure SQL tilbyder for at opfylde kravene ift. GDPR. 

Efter kurset vil du være i stand til at håndtere følgende opgaver: 

 • Identificere personligt data
 • Konfiguration af Microsoft SQL Server
 • Authentication
 • Adgang til objekter og data
 • Dynamic Data Masking
 • Row-Level Security
 • Kryptering af data og databaser
 • Auditing af data

Det får du

Før kurset

 • Mulighed for at tale med en instruktør, der kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige kursus.

På kurset 

 • Undervisning af Danmarks mest erfarne instruktørteam i hyggelige og fuldt opdaterede kursuslokaler i centrum af København.
 • Et kursus bestående af en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du får tid til at arbejde med opgaverne i praksis, og derfor har vi altid fokus på hands-on i undervisningen.
 • Et kursusmateriale, som du efterfølgende kan bruge som opslagsværk samt et opgavesæt, der understøtter kurset.
 • Fuld forplejning, som inkluderer morgenmad, friskbrygget kaffe, te, frugt, sodavand, frokost på en italiensk restaurant på Gråbrødretorv, kage, slik, og naturligvis Wi-Fi til dine devices.
 • Et kursuscertifikat med bevis på dine nye kvalifikationer.

Efter kurset 

 • Adgang til vores gratis hotline, som betyder, at du op til et år efter kurset kan ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål til de emner, der er blevet gennemgået på kurset.
 • Vores unikke tilfredshedsgaranti, som er din tryghed for at få fuldt udbytte af dit kursus.

Få det optimale ud af kurset

Kurset henvender sig til dig, der skal have kendskab til Microsoft SQL Server og mulighederne for at håndtere kravene til data ift. GDPR. 

På kurset tages der forbehold for det juridiske i GDPR. Du præsenteres alene for mulige løsninger, og derfor er ingen af disse løsninger juridisk bindende. 

Kursusindhold

Modul 1 – Introduktion til GDPR og Microsoft SQL Server 

Målet med dette modul er at introducere dig for GDPR og de områder, der er relevante for opbevaring og håndtering af data på en Microsoft SQL Server. Du bliver introduceret til de nøgleområder, der er vigtige i processen frem mod opfyldelse af kravene relateret til GDPR. 

 • Introduktion til GDPR
 • Nøgleområder for implementering af GDPR
 • Identificer relevant data

Modul 2 – Identifikation af data 

Målet med dette modul er at introducere dig for forskellige værktøjer og metoder til identifikation af data, der er relevante i forhold til GDPR. 

 • Identificer kolonner med personligt data
 • Identificer data flows
 • Identificer potentielle kolonner med personligt data

Modul 3 – Konfiguration af Microsoft SQL Server Instans 

Målet med dette modul er at lære dig at konfigurere Microsoft SQL Server ift. indstillinger, der potentielt øger risikoen for utilsigtet adgang til data og ressourcer. 

 • Surface Area Configuration
 • Cross DB ownership og TRUSTWORTHY
 • SQL Server Browser
 • Authentication

Modul 4 – Adgang til data 

Målet med dette modul er at lære dig at implementere sikkerhed ift. adgang til objekter og data i Microsoft SQL Databaser 

 • Adgang til objekter og data
 • Dynamic Data Masking
 • Row-Level Security
 • Contained Databaser
 • Sideskift

Modul 5 – Beskyttelse af data 

Målet med dette modul er at introducere dig for de forskellige muligheder for at kryptere data på forskellige niveauer. Du lærer at implementere High Availability med SQL Server Always On Availability Groups, så kravene specificeret i GDPR om adgang til data, er opfyldt. 

 • Netværkssikkerhed
 • Transparent Data Encryption
 • Kryptering af data i tabeller
 • High Availability med Always On Availability Groups

Modul 6 – Auditing 

Målet med dette modul er introducere dig for mulighederne for at registrere relevante hændelser på server niveau og registrere adgang til personligt data på databaseniveau. Du vil også blive introduceret til forskellige muligheder for at håndtere historik i data. Du vil efterfølgende have kendskab til de forskellige værktøjers muligheder for at opfylde kravene i GDPR. 

 • SQL Server Audit
 • DDL Triggers
 • Temporal Tables
 • CDC og Change Tracking
 • Application Audit