Introduktion til Databaser

Formål

At gøre deltagere fortrolige med de grundlæggende begreber i relationelt databasedesign. Gennem praktiske øvelser trænes dette via to veje:

 • Forstå tankegangen bag at bygge en database: Fra simple forretningsregler til tabeldesign
 • Reverse engineering: Genkende og forstå forretningsregler ud fra eksisterende tabeldesign

Beskrivelse

Kurset fokuserer på de grundlæggende begreber for et databasedesign - og hvordan de enkelte datadesignfaser fører frem til næste trin. 

Kurset henvender sig til kursister, som ønsker:

 • At kunne 'læse og forstå' et eksisterende tabeldesign.
 • At bygge bro, formidle kendskab mellem forretningen og teknikerne, som arbejder med virksomhedens data.
 • At opbygge databaser fra bunden af.

Al teori øves gennem øvelser to veje:

 • Både 'Fra forretningsregler til tabeldesign'
 • og omvendt 'Fra eksisterende tabeldesign til at forstå forretningsregler' (reverse engineering).

Kurset er databaseserver-uafhængigt og den indhøstede viden og færdigheder kan anvendes på fx Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, MySQL, MariaDB og PostgreSQL.

Videre forløb

 • SU-240 - SQL Programmering Grundkursus 

Materialer

 • Kursusmateriale på dansk

Tilhørende certificering

 • PS0240 - SCD - SQL Certified Developer 

Tilhørende test

 • TSU-239 - Databaser Basics 

Indhold

 • Hvad taler vi om ? 
  • Entiteter - det som er 
  • Attributter - beskrivelserne
 • Identitet
  • Forholdet mellem omverdenen og databasens univers
  • Candidate Key
  • Primary Key
  • Simple og sammensatte nøgler
 • Det unikke
  • Primary Key Constraints
  • Surrogate Keys
  • Unique Constraints
 • Elementære Fakta
  • Fundamentet under et database design
  • Egenskaberne for det vi taler om
  • En-til-Mange , En-til-En , Mange-til-Mange
  • Hvordan fakta mappes til tabeller
  • Check constraints - regler for vores data, f.eks kun positiv vægt
 • Nullbarhed
  • Obligatoriske og ikke-obligatoriske felter
  • NULL , NOT NULL
 • Betingelser for data ( Constraints )
  • Kombinationen af Unique og Null Constraints
  • Forskellen på ”Højest én” og ”Præcis én”
 • Negationer
  • Registrere at noget ikke gælder
 • Referere mellem tabeller
  • Foreign Keys 
  • Cascading 
 • Abstrakte entiteter 
  • Det som ikke findes, men som vi refererer til
  • Dato / Tid 
  • Linienumre etc
 • Introduktion til normalisering 
  • Redundans - at samme information lagres flere gange
  • Opdateringer - problemet med redundans
  • Funktionel afhængighed
  • 1. , 2. og 3. Normal Form gennemgås 
 • Fysisk implementering 
  • Fra Logisk til Fysisk design 
  • Database Server
  • Betydningen af Klient/Server
  • Data typer ( Heltal , Tekst , DatoTid ) - pointer og fælder
  • Hvor er mine data - navngivning i database serveren
  • Create Database ( eksempler )
  • Create Schema ( eksempler )
  • Create Table ( eksempler )