SQL Programmering Grundkursus

Formål

At give deltagere viden og færdigheder til at kunne forstå og anvende SQL (Structured Query Language) til at tilgå databaser samt at kunne omsætte problemstillinger i hverdagen til anvendelig SQL-syntaks.

Beskrivelse

SQL er et sprog, der anvendes ved tilgang til flerbruger-relationsdatabaser.

På kurset gennemgås, hvorledes man skriver 'god SQL' til forespørgsler, opdatering og vedligeholdelse af SQL-databaser.

Kursisterne introduceres gradvist for syntaks, som umiddelbart efter gennemarbejdes med praktiske øvelser.

Der lægges vægt på, at problemstillingerne er let genkendelige fra den virkelige databaseverden. Kursisten går hjem med et katalog af øvelser og løsningsforslag, som kan benyttes som et opslagsværk.

Kurset omhandler standard ANSI SQL samt nogle af de gængse udvidelser. Der gennemgås produkt-uafhængig syntaks, som virker lige godt på Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Sybase m.m.

Forudsætninger

 • SU-239 - Introduktion til Databaser

Videre forløb

 • SU-241 - SQL Programmering Videregående
 • SU-242 - MS Transact SQL (T-SQL) Programmering
 • SU-505 - Rapport Design med MS Report Builder
 • SU-900 - Crystal Reports, Report Design I

Materialer

Kursusmateriale på dansk

Tilhørende certificering

 • PS0240 - SCD - SQL Certified Developer

Tilhørende test

 • TSU-240 - SQL Basics

Indhold

 • Grundlæggende databasebegreber
  • Introduktion til databasebegreber
  • Hvad er et resultatsæt ?
 • Tabeller
  • Beregning hhv sammenligning med NULL.
  • Komma separerede lister
 • FROM - Datagrundlaget
  • SELECT - kolonner i resultatsæt
  • Nøgleordet DESTINCT
 • WHERE - række filtrering
  • Sammensatte logiske udtryk
  • Operatorhierarki - AND , OR
  • De logiske operatorer BETWEEN , IN , LIKE, NOT
 • Kolonne- / tabelalias. Virtuelle kolonner
 • ORDER BY - sortering af resultatsættet
 • INNER JOIN - udvidelse af datagrundlaget
  • Simpelt , multipelt hhv sammensat JOIN
  • Anvendelse af JOIN
 • Aggregat funktioner - egenskaber
  • SUM , MIN , MAX , AVG , COUNT
 • Sub-queries - ”mellemregninger” i SQL
  • Med aggregatfunktioner
  • Maximere/mimimere enkeltrækker
  • Fælles- hhv differensmængde
 • GROUP BY - de tre egenskaber:
  • Hvad gør GROUP BY ?
  • Hvad kan returneres ?
  • Hvordan bevares hovedgrupperingen ?
  • Funktionel afhængighed
  • GROUP BY og aggregatfunktioner
 • Ændringer af enkeltrækker
  • INSERT - nullbarhed og DEFAULT
  • DELETE - med WHERE. TRUNCATE TABLE
  • UPDATE - enkle varianter
 • VIEW - virtuelle tabeller
  • Hvad er et view ?
  • Definition - kolonnenavne vs alias
  • Forslag til anvendelse
  • Begrænsninger