MS Transact SQL (T-SQL) Programmering

Formål

At give deltagere viden og færdigheder til at kunne forstå og anvende de mest efterspurgte dele af MS Transact SQL (T-SQL), som er: 

 • Udvidelser til Standard SQL
 • Specifikke for Microsoft SQL Server
 • Nødvendige i den daglige drift af Microsoft SQL Server

Beskrivelse

I den daglige drift af Microsoft SQL Serverne har man brug for dele af Transact-SQL-syntaksen, som ligger uden for SQL-standarden. Kurset består af to halvdele:

1. HALVDEL: NØDVENDIGE TEKNIKKER

Vi starter kurset med at introducere tre typer kortlivede objekter: Skalare variable, Tabel-variable og Midlertidige Tabeller - samt: 

 • Hvordan de oprettes og befolkes. 
 • Hvordan de bruges som mellemregninger i komplekse koder. 
 • Hvad forskellen er på Tabel-variable og Midlertidige tabeller, og hvornår den ene benyttes frem for den anden. 
 • Hvordan de bygges ind i Procedurer (eng. stored procedures) hhv. Funktioner (eng. User-defined functions).

Ligeledes introducerer vi Flow Control-elementerne IF/THEN/ELSE og WHILE-løkker, som kan styre rækkefølgen de enkelte SQL-statements afvikles i. Disse kan også kodes ind i Procedurer og Funktioner.

Næsten alle databaser indeholder Dato/Tid-registreringer, og det er nødvendigt at kunne håndtere disse - herunder med højest mulig performance. Dette er et stort emne på kurset, og der indgår mange demonstrationer samt øvelser.

2. HALVDEL: CONTAINER-objekter 

Der er vægtige design- og sikkerhedsmæssige grunde til ikke at tilgå en databases tabeller direkte fra rapportgeneratorerne. I stedet hentes data gennem container-objekterne Views og Procedurer. Argumenterne for dette og teknikken dertil gennemgås detaljeret på kurset.

Et andet vigtigt aspekt ved Container-objekterne er at centralisere dele af sin forretningslogik gennem Procedurer og Funktioner. Performance-aspekterne ved Procedurer og Funktioner gennemgås ligeledes detaljeret på kurset.

LINIEN I KURSET

Vi har lagt en linie, hvor kursisten først introduceres til de nødvendige teknikker, for efterfølgende at anvende dem i Procedurer og Funktioner. 

For at programmere SQL mod en Microsoft SQL Server kræves en kombination af tankegangen bag Standard SQL og syntaksen i Transact-SQL.

Kursusrækken SU-240 --> SU-241 --> SU-242 giver en solid baggrund for denne kombination.

Bemærk venligst at SU-242 ikke er et begynderkursus.

Forudsætninger

 • SU-240 - SQL Programmering Grundkursus 

Materialer

 • Kursusmateriale på dansk

Tilhørende test

 • TSU-242 - Transact SQL Programming 

Indhold

 • Skalare Variable
  • Erklære skalare variable - fordele og begrænsninger
  • Scope for skalar variabel
  • Befolke og beregne v.hj.a skalare variable
 • Tabel-variable
  • Erklære tabel-variable
  • Scope for Tabel Variabel
  • Befolke, ændre i samt beregne v.hj.a Tabel-variable
 • Midlertidige tabeller ( Temporære tabeller )
  • Oprette midlertidige tabeller
  • Scope for Midlertidig Tabel
  • Befolke, ændre i samt beregne v.hj.a Midlertidige tabeller
  • Hvornår vælge Tabel-variabel vs Midlertidig Tabel ?
 • Arbejde med Dato/Tid 
  • Dato/Tid datatyper - forskelle og fordele
  • Sikre at Dato/Tid altid læses korrekt ved input
  • Konvertere output af Dato/Tid 
  • De indbyggede Dato/Tid funktioner 
  • Beregninger på Dato/Tid - mange øvelser her !
  • Microsofts valg m.h.t Dato/Tid beregninger - undgå fælderne
 • Flow Control kommandoer
  • IF - THEN - ELSE kommandoen
  • IF EXISTS kommandoen
  • WHILE løkker
  • Simple øvelser som fremhæver pointerne
 • Views
  • Argumenterne for at benytte Views
  • Begrænsningerne ved Views
 • Stored Procedures 
  • Hvad består en Procedure af - egenskaber og definition 
  • Scope for Procedure - hvordan afsluttes den ?
  • Kald af Procedure - syntax og best practices
  • Input parametre
  • Resultatsæt fra Procedurer
  • Output parametre
  • Return Values
  • Vigtigt: Hvordan arbejde videre med de tre typer output fra Procedurer 
  • System Stored Procedures
 • User-defined functions ( UDF ) 
  • Hvad består en UDF af - egenskaber og definition 
  • De tre typer UDF - forskelle, syntax
  • Scope for UDF - hvordan afsluttes funktionen ?
  • Kald af UDF - syntax og best practices
  • Input parametre
  • Vigtigt: Performance for de tre typer funktioner - best practices
  • System Functions