SharePoint 2013 og Yammer - Introduktion til Enterprise Collaboration

Målsætning

At give deltageren indsigt i hvordan, SharePoint 2013 og Yammer understøtter vidensdeling og samarbejde igennem anvendelse af sociale teknologier.

Fokus er på, hvordan man som almindelig bruger kan anvende teknologierne i dagligdagen og arbejde mere effektivt og socialt med sine kolleger på tværs af geografiske afstande eller organisatoriske enheder.

Kurset gør dig i stand til at arbejde med sociale elementer som fx. nyhedsstrømme, brugerprofiler, grupper samt koncepter som follow og tagging. Du lærer desuden, hvordan du integrerer SharePoint og Yammer på en enkel måde. Samtidig giver kurset en forståelse for, hvordan du personligt kan arbejde mere effektivt ved at bruge My Site som dit personlige udgangspunkt for din arbejdsdag. Du vil på kurset blive præsenteret for opgavesæt baseret på cases og temaer.

På kurset arbejder vi med Yammer, SharePoint Online og Office 365.

Målgruppe

Brugere, superbrugere, Power Users, projektledere, projektdeltagere og koordinatorer, som skal benytte SharePoint 2013 og/eller Yammer til at samarbejde med kolleger i dagligdagen. Kurset henvender sig også til deltagere, som overvejer, om deres organisation skal opgradere fra en tidligere version af SharePoint til SharePoint 2013 og derfor gerne vil forstå, hvordan de sociale elementer fungerer i den nyeste version.

Indhold

Introduktion til Enterprise Collaboration

En introduktion til begreberne Enterprise Collaboration og Enterprise Social og deres udspring i forretningsbehov i organisationer:

 • De fleste organisationer bliver mere og mere globale og har derfor behov for at samarbejde og kommunikere på tværs af landegrænser, sprog, tidszoner og kulturer
 • Traditionelt software og cloud-løsninger bliver mere og mere sociale med nyhedsstrømme og brugergrænseflader tilpasset individet
 • Mange virksomheder har nu 3 generationer af medarbejdere ansat, som skal samarbejde og trives under de samme rammer
 • Mange medarbejdere anvender sociale medier som Facebook og Twitter i deres privatliv og forventer derfor, at samme teknologier er til rådighed i arbejdslivet
 • Grænserne er blevet mere flydende for arbejdstid og fritid, men også for hvilke it-teknologier vi bruger på jobbet og i privatlivet
 • Teknologierne flyder sammen – både på tværs af Microsoft-teknologier (Skype for Business, Outlook, Office, SharePoint, Yammer) og med integration af eksterne løsninger som LinkedIn, Dropbox og Google
 • Hvad er fordele, muligheder og risici ved det, og hvordan bliver organisationer bedre til at udnytte disse muligheder til at forbedre samarbejdet i organisationen?
 • Hvordan kommer man i gang, og hvordan sætter man ambitionsniveauet fra starten?

SharePoint 2013 Social

Overordnet gennemgang af, hvor du finder de sociale elementer i SharePoint 2013:

 • Personlig navigation
 • My Site brugerprofilen
 • Søgning via Enterprise Search Center
 • Søgning via Delve – fremtidens søgeoplevelse
 • Yammer.

Den personlige navigation i SharePoint 2013

Vi begynder med de sociale elementer i den nye personlige navigation. Den er med til at gøre arbejdsdagen mere effektiv for den enkelte medarbejder, som nu nemt kan finde hen til disse vigtige dagligdags arbejdsredskaber: Outlook, Kalender, Personer, Opgaver, Nyhedsstrøm, OneDrive, Websteder og Delve.

My Site i SharePoint 2013

Vi gennemgår de sociale elementer i My Site og ser på, hvordan brugerprofilerne er bygget op, og hvordan du bruger My Site som et personligt udgangspunkt for en effektiv arbejdsdag. Vi kigger på integrationen imellem My Site og team sites, som nu giver mulighed for et bedre overblik over udestående opgaver på tværs af team sites. Vi laver relevante øvelser for at prøve den nye sociale brugeroplevelse.

 • My Site brugerprofilen
 • FOLLOW konceptet (personer, dokumenter, websteder, mærker)
 • Min nyhedsstrøm og integration til team nyhedsstrøm
 • Opgaver og integration med opgavelister på team sites.

Søgning i SharePoint 2013

En gennemgang af de sociale elementer i søgning i skabelonen Enterprise Search Center. Hvordan har søgeoplevelsen forandret sig, og hvor er den blevet mere social?

 • People search
 • Conversation search
 • Søgning via Delve.

Yammer

En grundig gennemgang af de sociale elementer i Microsofts Enterprise Social Network produkt, Yammer. Fokus er på slutbrugeroplevelsen, og hvordan man kan bruge Yammer i dagligdagen.

 • Yammer brugergrænsefladen
 • Funktioner i newsfeed (update, poll, praise, announcement)
 • Avancerede funktioner som share, translate, follow og add topics
 • Deling af noter, dokumenter, billeder, links og video
 • Grupper (åbne, lukkede, linke grupper sammen, anbefalinger til grupper)
 • Brugerprofiler og søgning
 • Praktisk anvendelse i organisationen.

Du får adgang til at arbejde i Yammer og lave konkrete øvelser, så du forstår, hvordan teknologien virker. Der vil være dialog omkring brugen af Yammer for at få den bedste udnyttelse af teknologien i organisationen.

Integration imellem SharePoint 2013 og Yammer

Vi gennemgår, hvor langt Microsoft er kommet med integrationen mellem de sociale muligheder i SharePoint 2013 og Yammer. Hvilke funktioner har der været med i de seneste opdateringer, hvor er der stadig plads til forenkling, og hvad kommer der senere?

Hvad er status på følgende elementer og funktioner:

 • Newsfeed apps og Yammer Embed: vis Yammer dialog i SharePoint
 • Funktionen SLÅ OP: del filer fra SharePoint i Yammer
 • Funktionen FOLLOW samt topics, tags og mærker
 • Brugerprofiler, søgning og grupper.

Vi laver øvelser med at konfigurere en Yammer Embed app til at vise et nyhedsfeed fra Yammer på et Sharepoint site. Vi prøver også i praksis hvordan du sender et link fra et dokument på SharePoint over i en Yammer-gruppe, så du kan diskutere dokumentet i Yammer med dine kolleger. 

Når kurset slutter, vil du vide, hvordan du viser indhold fra Yammer på din SharePoint 2013 portal, og hvordan din organisation får det optimale ud af kombinationen Yammer + SharePoint.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har kendskab til SharePoint – evt. 2007 eller 2010-versionen. Er du også rutineret bruger af Microsoft Office, er det et plus. Det er ikke en forudsætning for deltagelse på kurset at du har erfaring med SharePoint 2013 eller Yammer allerede.