SharePoint 2013 Superbrugere

Målsætning

At give deltageren indsigt i og forståelse for funktioner og muligheder i SharePoint 2013 for den forretningsansvarlige og for den enkelte portalbruger. Kurset gør dig i stand til at oprette og vedligeholde en lang række af SharePoints komponenter, herunder websteder, sider, webdele, lister og biblioteker. Du vil på kurset blive præsenteret for opgavesæt baseret på cases og temaer.

Målgruppe

Superbrugere, PowerUsers, projektledere, projektdeltagere og koordinatorer, som skal benytte og opsætte samt have viden om de mange muligheder i SharePoint 2013 for at publicere informationer til intranet, extranet og internet, herunder designe og styre sagsforløb, opsætte og administrere avanceret dokumenthåndtering, håndtere målrettet information m.m.

Indhold

Administration, indstillinger og funktioner for websteder

Vi starter med en gennemgang af SharePoint 2013 bestanddele og termer.

Vi opbygger en samling af websteder, gennemgår og aktiverer en række forskellige funktioner for samlingen af websteder:

 • Publicering
 • Audit reports
 • Document set
 • Document ID
 • Workflows

Struktur for samlingen af websteder

Her gennemgår vi mulighederne for at vælge skabeloner for websteder og selv oprette nye. Derudover kigger vi på hvilke page layouts, der er tilgængelige, hvordan de adskiller sig, og hvordan de benyttes hensigtsmæssigt.

Navigation

SharePoint 2013 har en ny mulighed for at håndtere navigation: Managed Navigation. Vi kigger på denne funktion i sammenligning med en standard struktureret navigation og de muligheder, der er for anvendelse af webdele til navigation. 

Apps i SharePoint – Biblioteker, lister og andre elementer

Gennemgang af de forskellige typer af biblioteker, der findes i SharePoint 2013 og hvordan, de med fordel kan anvendes.

Dokumenthåndtering

Vi gennemgår i detaljer brugen af dokumentbiblioteker og funktioner i forbindelse med håndtering af dokumenter generelt.

 • Mapper, kolonner, metadata
 • Visninger
 • Tjek ind/ud og udtjekning til kladdemappe
 • Term store – Managed Metadata
 • Dokumentindholdstyper
 • Document set
 • Dokument ID
 • Integration til office suiten
 • Godkendelse
 • Versionering
 • Arkivering – in place records management
 • Policies
 • Document center og records center.

Sideredigering

Her kigger vi på redigering af forskellige sidetyper, og gennemgår anvendelsen af en række webdele:

 • XML/embed
 • RSS viewer
 • Content Query
 • Content Search

Vi tager også et kig på oprettelsen af en sides indholdstype.

Rapportering

Vi gennemgår mulighederne for at følge brugen af websteder, at trække audit reports og rapportering fra SharePoint 2010.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har arbejdet med SharePoint – evt. 2010-versionen. Er du også rutineret bruger af Microsoft Office, er det et plus.