Infopath 2013 til SharePoint

Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udnytte nogle af de muligheder, som InfoPath har i samspil med SharePoint.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe formularer til brug sammen med SharePoint.

Indhold

Introduktion

Her introduceres du kort til henholdsvis SharePoint 2013 og InfoPath 2013:

 • Grundlæggende elementer i InfoPath og SharePoint 2013
 • Hvordan spiller InfoPath og SharePoint sammen?
 • Hvad kan det bruges til?
 • Navigation i InfoPath og SharePoint 2013

SharePoint formularbibliotek

 • Udgivelse til SharePoint formularbibliotek
 • Tilknytning af et workflow til biblioteket
 • Sådan gøres InfoPath-felter tilgængelige for SharePoint, og sådan bruges/redigeres disse i et workflow

InfoPath Forms Services (Web formularer)

 • Indstillinger for Forms Services
 • InfoPath webformularer

SharePoint Webdele

 • InfoPath form Webdel
 • XML Webdel

SharePoint 2013

 • InfoPath indholdstype
 • Dataforbindelsesbibliotek

SharePoint muligheder

 • InfoPath-formularer til SharePoint-lister
 • Brug af SharePoint webservices i InfoPath

Afsluttende emner

 • Udnyttelse af eksterne data fra SharePoint Business Connectivity Services

Forudsætninger

Deltagerene skal have forudsætninger svarende til InfoPath grundlæggende og være SharePoint-bruger.