SharePoint 2013 Specialist

Målsætning

SharePoint 2013 Specialist-kurset er kurset for dig, som vil udvikle egne løsninger i SharePoint uden brug af kode. Kurset er baseret på cases i udvikling af workflows og formularløsninger inden for fx ferieanmodninger, it-bestillinger mv. Vi sammensætter standardfunktioner til hele løsninger og kommer omkring InfoPath, Nintex, SharePoint Designer, Excel og Access.

Du lærer ligeledes at optimere og effektivisere virksomhedens arbejdsgange i SharePoint, og efter kurset vil du være i stand til at udvikle dine egne SharePoint 2013-løsninger uden brug af kode.

Målgruppe

Dette kursus er til dig, der skal udvikle egen funktionalitet i SharePoint 2013. Du er måske nuværende superbruger, projektleder eller it power user med ønske om at blive endnu skarpere i SharePoint.

Generelt om kurset

Forud for din deltagelse i kurset, er du meget velkommen til at kontakte os og vi hjælper dig med at finde det helt rigtige kursus til dine behov. Underviserene er specialister med mange års erfaring, der holder sig fagligt opdateret, og udover den praktiske gennemførelse af kompetenceudvikling, kan de kan derfor tilbyde kyndig konsulentbistand.

På kurserne anvendes både undervisningsmateriale samt cases, således at der er en vekselvirkning mellem teori og praktisk træning for at opnå et optimalt udbytte, der er meningsfyldt for dig som deltagende. Af denne årsag er der rig mulighed for at arbejde med relevante tjenester og funktioner i løbet af dagen, ligesom at spørgsmål er velkomne.

Kurset inkluderer fuld forplejning bestående af lækker morgenmad og frokost på en nærliggende restaurant. I løbet af dagen har du mulighed for at tanke op med kaffe, te, vand, sodavand, frugt og andre snacks.

Du får et certifikat med bevis på dine nye kvalifikationer efter kursets afslutning.

Hvis du skulle have spørgsmål til de emner der er blevet gennemgået på dit kursus, er du velkommen til at kontakte underviseren derefter.

Indhold

Introduktion

Specialistløsninger er No-code løsninger og kan bedst beskrives som SharePoint forretningsløsninger, som kan implementeres, ændres og ikke mindst deployes til produktion hurtigt, fordi de ikke indeholder Managed Code. Tilgangen i vores kursusforløb er meget forretningsorienteret og it-teknisk på superbrugerniveau.

No-code løsninger udmærker sig ved, at de ikke blot er hurtigere og billigere at implementere, men at de også er markant hurtigere og billigere at ændre løbende, så de hele tiden modsvarer ændrede forretningskrav. Argumenterne for at anvende no-code går på, at en forretningsmæssig proces hurtigt kan implementeres til forholdsvist lave omkostninger.

Cases

Kurset er bygget op om en række cases, der kommer fra løsninger eller dele af løsninger, som PeopleNets konsulenter har udviklet helt eller delvist.

Af cases kan blandt andet nævnes:

Anmodning om afspadsering indeholdende:

 1. Oprettelse af lister

 2. Godkendelse af indhold

 3. Workflow med:

 • Beregningslogik
 • Variabler
 • Godkendelsesstatus
 • Pauser
 • Opdatering af listeelementer
 • Opslag og relationelle handlinger
 • Afsendelse af e-mail

Opbygning af mødearbejdsområde i SharePoint 2013 Teamsite indeholdende:

 1. Brugerdefinerede lister

 2. Forbindelser

 3. Workflow ved gentagelser

 4. Datatyper

 5. Oprettelse af sider og sideredigering

Bestilling af it-udstyr indeholdende:

 1. Brugerdefineret liste og indstillinger

 2. Billeder

 3. Afsendelse af mails

 4. InfoPath formular tilpasning

Import af listedata fra Excel

 1. Import fordele og ulemper

 2. Metoder

 3. Manipulation af datatyper og opsætning

 4. Opbygning af bonusworkflow

 5. Tilretning af formular

 6. Anvendelse af liste og formular på dataadgangsside

Opbygning af platform til ledelsesinformation

 1. Business connectivity Services

 2. Excel publicering af regneark

 3. KPI lister fra Excel

 4. Excel Rest for nem præsentation af Excel data

Access apps

 1. Opbygning af problemsporingslister

 2. Opbygning af tilmeldinger til aktiviteter

På kurset gennemgår vi følgende emner:

Collaboration

 • Teamsite og features
 • Publishing muligheder
 • Indstillinger for lister og biblioteker
 • Content approval

Document Management

 • Polices og retention
 • Auditing indstillinger
 • Retentionworkflows

Opsætning af O365

 • Oprettelse af et Office 365 BI websted

Mapper versus kolonner

 • Case med kolonner versus mapper

Termstore

 • Oprettelse af termset til anvendelse i biblioteker og lister

Lookup Columns

 • Oprettelse af kolonner til opslag i anden liste

Workflows

Bestanddele i workflow

 • Actions
 • Opslag
 • Beregninger
 • Variabler
 • Fejlhåndtering

Workflow i SharePoint

 • Hvordan interagerer brugere med et workflow i SharePoint miljøet
 • Publicering af workflow
 • Opstart af workflow
 • Afvikling af workflow
 • Historik og status på workflow

Kursusmateriale

Materialet på kurset er en blanding af blogposts, printet materiale og online Microsoft bøger.

Når du har været hele forløbet igennem og har tilegnet dig kompetencerne efter både SharePoint Superbruger-kurset og Specialistkurset, kan du kalde dig SharePoint Expert®.

Forudsætninger

Du skal have en bred it-forståelse og -viden og et SharePoint-niveau på minimum superbrugerniveau.