SharePoint 2016 Specialist

Målsætning

SharePoint 2016 Specialist-kurset er kurset for dig, som vil udvikle egne løsninger i SharePoint uden brug af kode. Kurset er baseret på cases i udvikling af workflows og formularløsninger inden for fx ferieanmodninger, it-bestillinger mv. Vi sammensætter standardfunktioner til hele løsninger og kommer omkring InfoPath, Nintex, SharePoint Designer, Excel og Access. 

Du lærer ligeledes at optimere og effektivisere virksomhedens processer og arbejdsgange i SharePoint, og efter kurset vil du være i stand til at udvikle dine egne SharePoint 2016-løsninger uden brug af kode.

Målgruppe

Dette kursus er til dig, der skal udvikle egen funktionalitet i SharePoint 2016. Du er måske nuværende superbruger, projektleder eller it superbruger med ønske om at blive endnu skarpere i SharePoint.

Indhold

Introduktion

Specialistløsninger er No-code løsninger og kan bedst beskrives som SharePoint forretningsløsninger, som kan implementeres, ændres og ikke mindst udvikles til produktion hurtigt, fordi de ikke indeholder Managed Code. Tilgangen i vores kursusforløb er meget forretningsorienteret og it-teknisk på superbrugerniveau.

No-code løsninger udmærker sig ved, at de ikke blot er hurtigere og billigere at implementere, men at de også er markant hurtigere og billigere at ændre løbende, så de hele tiden modsvarer ændrede forretningskrav. Argumenterne for at anvende no-code går på, at en forretningsmæssig proces hurtigt kan implementeres til forholdsvist lave omkostninger.

Cases

Kurset er bygget op om en række cases, der kommer fra løsninger eller dele af løsninger, som PeopleNets konsulenter har udviklet helt eller delvist.

Af cases kan blandt andet nævnes:

 • Anmodning om afspadsering indeholdende:
  • Oprettelse af lister
  • Godkendelse af indhold
  • Workflow med:
   • Beregningslogik
   • Variabler
   • Godkendelsesstatus
   • Pauser
   • Opdatering af listeelementer
   • Opslag og relationelle handlinger
   • Afsendelse af e-mail
 • Opbygning af mødearbejdsområde i SharePoint 2016 Teamsite indeholdende:
  • Brugerdefinerede lister
  • Forbindelser
  • Workflow ved gentagelser
  • Datatyper
  • Oprettelse af sider og sideredigering
 • Bestilling af it-udstyr indeholdende:
  • Brugerdefineret liste og indstillinger
  • Billeder
  • Afsendelse af mails
  • InfoPath formular tilpasning
 • Import af listedata fra Excel
  • Import fordele og ulemper
  • Metoder
  • Manipulation af datatyper og opsætning
  • Opbygning af bonusworkflow
  • Tilretning af formular
  • Anvendelse af liste og formular på dataadgangsside
 • Opbygning af platform til ledelsesinformation
  • Business connectivity Services
  • Excel publicering af regneark
  • KPI lister fra Excel
  • Excel Rest for nem præsentation af Excel data
 • Access apps
  • Opbygning af problemsporingslister
  • Opbygning af tilmeldinger til aktiviteter
 • Nintex Workflows
  • Der gives forskellige eksempler på praktisk anvendelse
 • Nintex Forms
  • Der gives forskellige eksempler på praktisk anvendelse.

På kurset gennemgår vi følgende emner:

  • Collaboration
   • Teamsite og features
   • Publishing muligheder
   • Indstillinger for lister og biblioteker
   • Content approval
 • Document Management
  • Polices og retention
  • Auditing indstillinger
  • Retentionworkflows
 • Opsætning af O365
  • Oprettelse af et Office 365 BI websted
 • Mapper versus kolonner
  • Case med kolonner versus mapper
 • Termstore
  • Oprettelse af termset til anvendelse i biblioteker og lister
 • Lookup Columns
  • Oprettelse af kolonner til opslag i anden liste
 • Workflows
 • Workflow Designeren
  • Skabeloner
  • Designer kanvassen
  • Actionpanelet
  • Snippets
 • Bestanddele i workflow
  • Actions
  • Opslag
  • Beregninger
  • Variabler
  • Fejlhåndtering
 • Workflow i SharePoint
  • Hvordan interagerer brugere med et workflow i SharePoint miljøet
  • Publicering af workflow
  • Opstart af workflow
  • Afvikling af workflow
  • Historik og status på workflow
 • Formularer
 • SharePoint formularbibliotek
  • Udgivelse til SharePoint formularbibliotek
  • Tilknytning af et workflow til biblioteket
  • Sådan gøres InfoPath-felter tilgængelige for SharePoint, og sådan bruges/redigeres disse i et workflow
 • InfoPath Forms Services (webformularer)
  • Indstillinger for Forms Services
  • InfoPath webformularer
 • SharePoint Webdele
  • InfoPath form Webdel
  • XML Webdel
 • SharePoint 2016
  • InfoPath-formularer til SharePoint-lister
  • Brug af SharePoint webservices i InfoPath
 • SharePoint muligheder
  • InfoPath indholdstype
  • Dataforbindelsesbibliotek

Kursusmateriale

Materialet på kurset er en blanding af blogposts, printet materiale og online Microsoft bøger.

Når du har været hele forløbet igennem og har tilegnet dig kompetencerne efter både SharePoint Superbruger-kurset og Specialistkurset, kan du kalde dig SharePoint Expert®.

Forudsætninger

Du skal have en bred it-forståelse og -viden og et SharePoint-niveau på superbrugerniveau.