Visual Basic (VB) .NET kursus grundlæggende

Kursusmål

Microsoft .NET er i dag den hurtigst voksende platform for udvikling af applikationer. Det er en komplet samling af de nødvendige faciliteter, som er afgørende for at kunne lave programmer på en effektiv måde.

Der findes nu flere hundrede programmeringssprog som understøtter .NET. Microsofts eget udviklings værktøj Visual Studio er markedets bedste og tilbyder mulighed for at udvikle i deres egne ”native” .NET sprog Visual Basic .NET og C#.

Formålet med dette kursus er at give dig den grundlæggende viden omkring VB.NET og .NET Framework, således at du vil kunne udvikle egne applikationer.

Kurset er centreret omkring VB.NET’s struktur og syntax, ligesom der er lagt vægt på indførsel i de vigtigste koncepter i objektorienteret programmering (OOP).

Microsoft har i dag udviklet Visual Basic.NET til et programmeringssprog, som fuldt ud matcher alle andre højniveau sprog. Det er simpelt, objektorienteret og typestærkt.

Efter kurset vil du have en grundlæggende forståelse for:

 • Opbygningen og logikken i Microsoft .NET Framework
 • At arbejde i Visual Studio.
 • Opbygning af og kontrolstrukturer i VB.NET.
 • Typesystemet i .NET
 • Object Orienteret Programmering (OOP) herunder
 • Definitionen på klasser og objekter
 • Indkapsling
 • Metoder og funktioner
 • Anvendelse af parametre
 • Konstruktører
 • Overloading
 • Properties
 • Indexers
 • Nedarvning
 • Polymorfism
 • Fejlhåndtering

Deltagere

Kurset er rettet mod dig som ønsker at komme i gang med at udvikle i .NET med anvendelse af Visual Studio og VB.NET. Du vil efter kurset have den grundlæggende forståelse for VB.NET, som er afgørende for, at du kan begynde din erfaringsopbygning i .NET. herunder at få klassebiblioteket ind under huden.

Det forventes at du har erfaring med programmering i C, C++, Visual Basic, Java, Delphi eller andre lignende højniveausprog på niveau med vores ”Grundlæggende Programmering”. Det vil også være en fordel, hvis du tidligere har stiftet bekendtskab med de objekt-orienterede begreber.

Kurset er baseret på Visual Studio 2013 men brugere af tidligere versioner kan med fordel og uden problemer deltage.

Læs mere

Kursusindhold

Introduktion til Microsoft .NET Framework

 • Hvorfor .NET?
 • CTS/CLS/CLR
 • Namespace
 • .NET Framework ClassLibrary
 • Hvad er en assembly?
 • IL

Introduktion til Visual Studio

 • Projekt templates
 • Windows Forms
 • DLL
 • ASP.NET
 • WebServices

VB.NET overblik

 • Program struktur
 • Main
 • Program.cs
 • Kontrolstrukturer
 • Statements
 • Selection
 • Iteration/Repetition
 • Scope

Typer

 • Value types
 • Reference types
 • Value types vs. Reference types
 • Arrays
 • Collections
 • Type konvertering
 • System.convert
 • Type casting
 • Parse
 • Boxing/unboxing
 • Enumerationer

Objekt Orienteret Programmering 1

 • Abstraktion
 • Klasser / Objekter
 • Indkapsling
 • Private
 • Protected
 • Friend
 • Public

At skabe et objekt

 • Constructors

Metoder og Parametre

 • Procedure
 • Parametre
 • Funktioner
 • Overload

Properties

Indexers

Objekt Orienteret Programmering 2

 • Nedarvning
 • Polymorfism
 • Særlige konstruktører
 • Shared
 • Private
 • Forseglede klasser

Exceptions

 • Try...Catch…
Luk kursusmateriale