Visual Basic (VB) .NET kursus udvidet

Kursusmål

Microsoft .NET er i dag den hurtigst voksende platform for udvikling af applikationer. Det er en komplet samling af de nødvendige faciliteter, som er afgørende for at kunne lave programmer på en effektiv måde. Der findes nu flere hundrede programmeringssprog som understøtter .NET.

Microsofts eget udviklings værktøj Visual Studio er markedets bedste og tilbyder mulighed for at udvikle i deres egne ”native” .NET sprog Visual Basic .NET og C#.

Formålet med dette kursus er at give dig en videregående viden omkring C# og .NET Framework. Kurset er centreret omkring C#’s struktur og syntax, ligesom der er lagt vægt på indførsel i avancerede koncepter omkring objektorienteret programmering (OOP).

VB.NET er seneste implementering af Microsoft sproget Visual Basic. Det er i dag et fuldt udviklet sprog, som ikke står tilbage for noget andet. Det er simpelt, objektorienteret og typestærkt.

Efter kurset vil du have en forståelse for:

 • System.Object
 • Interfaces
 • Delegates og Events
 • Garbage Collection
 • Destructors
 • Generic
 • Avanceret C#
 • Asyncrone metodekald
 • Fil IO
 • Serilization
 • Deploying
 • Attributter

Deltagere

Kurset er rettet mod dig, som udvikler og som ønsker at komme videre i din anvendelse af Visual Studio og VB.NET. Du vil efter kurset have dybere forståelse for VB.NET, som er afgørende for, at man kan begynde at anvende objektorienteret programmering i udvikling.

Det forventes, at du har erfaring med programmering i C, C++, Visual Basic, Java, Delphi eller andre lignende højniveau sprog på niveau med vores ”Grundlæggende VB.NET”. Det vil også være en fordel, hvis du tidligere har stiftet bekendtskab med de objektorienterede begreber.

Kurset er baseret på Visual Studio 2013 men brugere af tidligere versioner kan med fordel og uden problemer deltage.

Læs mere

Kursusindhold

Interfaces

 • Implicite implementering
 • Explicit implementering
 • Nedarvning

Delegates og Events

At nedlægge et objekt

 • Destructors
 • Garbage Collection
 • Dispose

Generic

 • Generic Collections
 • Custom Generic members
 • Custom Generic Classes

CLR

 • System.Object
 • GetType
 • ToString
 • GetHashCode
 • Equals

Avanceret VB.NET

 • Partial Classes
 • Nullable types
 • Anonyme metoder
 • Anonyme klasser
 • Afledte typer
 • Extention methods
 • Partial methods
 • Automatic properties
 • Object initializers

Asynkrone metodekald

Fil IO og Serialization

Deploying Assemblies

 • Clickonce
 • Setup projekt

Attributes

Luk kursusmateriale