Word - Moderne dokumenter

Microsoft Word er et stærkt værktøj til at oprette og redigere tekst på computer.

Programmet indeholder et væld af funktioner, der giver brugeren mulighed for at give dokumentet præcis det udseende, der ønskes. Ja, faktisk er Word efterhånden blevet så avanceret, at man sagtens kan sætte dokumenter op på stort set samme grafiske måder, som man ellers finder i professionelle layout programmer som f.eks. Adobe InDesign.

Microsoft Word håndterer med lethed alle typer opgaver – lige fra det helt simple dokument, til store komplekse rapporter og afhandlinger. 

På dette kursus skal vi arbejde med nogle af de værktøjer der gør, at man kan opsætte dokumenter med et professionelt udseende, styre store dokumenter og rapporter, lave brochurer og foldere m.m.

Kursusbeskrivelse

Opsætning af Word

Tips & Tricks til opsætning af Word, så du udnytter programmet mest muligt og får det personificeret, så det løser dine arbejdsopgaver bedst og mest effektivt.

Typografier

Det er let at styre formatering i Word ved at bruge Typografier, og det er derfor vigtigt, at kunne forstå og håndtere alle detaljer. Vi arbejder med alle de avancerede muligheder, der er for at styre skriftformatering og opstillinger, og hvordan man opretter sine egne typografier.

Temaer

Det er let at styre den overordnede grafiske linje ved at bruge de indbyggede temaer i Word. Du lærer at bruge, redigere og anvende disse temaer, ligesom du selvfølgelig også lærer at oprette dine egne

Billeder og grafik

Du lærer at bruge, tilpasse og redigere billeder i Word. Du lærer også at få billeder og tekst til at tilpasse sig hinanden, så du kan placere billederne præcis dér hvor du ønsker, og få teksten til at tilpasse sig billedets placering. Og Word kan et langt stykke hjælpe dig med at redigere billederne – også selvom du ikke har forstand på digitale billeder.

Tabeller

Engang var det svært at arbejde med tabeller i Word – det er det ikke længere. Du lærer at oprette, designe og layoute flotte tabeller – direkte i Word.

Sidehoved og sidefod

Lær at bruge de indbyggede skabeloner for sidehoved og sidefod, og lad temaerne hjælpe dig med at styre udseendet af dem, så de også følger det overordnede layout i dokumentet.

Indholdsfortegnelse

På kurset vil der blive arbejdet med Indholdsfortegnelser, Billedtekst og Fodnoter. Samt hvordan du indsætter henvisninger i dokumentet, med automatisk opdatering.

Sektioner

Du lærer at oprette og styre sektioner, så du kan udforme dele af et dokument uden det påvirker resten af dokumentet. På den måde kan man ændre margen på nogle sider, lægge nogle sider ned, lave ændringer i sidehoved og sidefod på udvalgte sider m.m.m.

Kursusform

Der vil blive gennemgået en lang rækker værktøjer og teknikker, efterfulgt af en lang række hands-on opgaver, så du selv kan prøve dig frem.

Udbytte

Efter kurset vil du være i stand til at udnytte de mange værktøjer der findes i Word, så du efterfølgende vil kunne opsætte moderne dokumenter med et professionelt udseende.