Det siger vores kunder...

Kundeoplevelse med Atea

I efteråret 2015 stod Aalborg Kommune over for opgradering til Office 2013, og i den forbindelse besluttede vi at give alle brugere mulighed for kompetenceudvikling via e-learning.

Vi købte licens til Børsen Academys e-learningportal – en kontakt formidlet via Atea.

I samarbejde med Atea (og Børsen Academy) klædte vi vores 150 superbrugere på til at hjælpe opgraderingen på vej.

Superbrugernes ”pakke” bestod af en hel undervisningsdag + et webinar.

Indhold af undervisningsdagen drøftede vi med underviser Frank Jensen, så indholdet blev så skræddersyet som muligt til vores behov. Som koordinator deltog jeg på første undervisningsdag og havde efterfølgende dialog med Frank mhp. evaluering og justeringer. Frank orienterede mig pr. mail med status efter endnu et par kursusdage, og efter afslutning af hele forløbet (15 hold), havde Frank og jeg en kort opsamling på det samlede undervisningsforløb.

Undervisningsdagene blev afholdt i Ateas lokaler.

Webinarets indhold blev til i dialog med Børsen Academy og havde udelukkende fokus på e-learningportalen.

Vi har været meget tilfreds med samarbejdet med Atea. Det har været fleksibelt og professionelt, og vi har mødt forståelse for vores behov og ønsker.

Dianne Østergård Nielsen
Projektleder

IT & Digitalisering, Aalborg Kommune