Atea & Saxberg serverer Digital Mindjuice

Du vil få inspiration og helt konkret fremtidsrettet viden omkring:

  • Algorithm Economy: Algoritmer er en af de vigtigste aktiver i en digital forretning og en væsentlig konkurrenceparameter for virksomheder nu og i fremtiden.
  • Bimodal - hvordan organisationer kan køre i 2 modes, hvor dels den daglige drift varetages, mens der accelereres på forretningen ift. udvikling og innovation i et 2. mode.
  • IoT - Scenarier for anvendelse af IoT, dels internt i organisationer, hvor driften kan optimeres og eksternt, hvor virksomheder kan skabe nye brugeroplevelser, forme fremtidens byer, uddannelse og ikke mindst optimere købsoplevelsen for forbrugerne.

Natasha Friis Saxberg er rådgiver, entreprenør og forfatter. Hun arbejder med digital strategi og forretningsudvikling for nationale og internationale brands. Natasha har stiftet en række SaaS startups på et globalt marked.

Hun er forfatter til bøgerne “Twitter! Massekommunikation med 140 tegn”, om virksomheders kommercielle brug af sociale netværk, og “Homo Digitalis” der kobler menneskets behov med digital adfærd. Hun er udnævnt på top 100 listen over mest indflydelsesrige kvinder i teknologi i Europa.

Tilmelding:

Atea, Tangen 4, 8200 Aarhus N, kl. 13.45-15.30 18 jan

Atea, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, kl. 08.45-10.30 19 jan